Fan van Nieuw Nederlands Junior?

Hoe bevalt Nieuw Nederlands Junior andere scholen? Op deze pagina plaatsen wij het hele jaar door reacties van scholen die met Nieuw Nederlands Junior werken en net zo enthousiast zijn als wij over de methode.

Fan scholen voor scholen NNJR Generic Front Header

Even bellen met ... ...

Rianne Steenbeek is leerkracht op basisschool St. Jan de Doper. Zij werken met Nieuw Nederlands Junior Lezen en zijn vooral heel blij met de aanpak van Close Reading. In deze video vertelt ze waarom ze voor de methode kozen en hoe ze deze inzetten.

resource-not-found

Marrit Adema aan het woord

“We zijn heel blij met onze keuze!”

CBS De Wynroas startte in ’21-’22 met Nieuw Nederlands Junior Taal, Spelling én Lezen. Marrit vertelt o.a. over vakintegratie, begrijpend lezen en het lesmateriaal. “De methode is inzetbaar in combinatiegroepen en biedt meer vrijheid qua onderwerpen.”

Lees de column »
resource-not-found

Jolanda van Meegdenburg aan het woord

“Nieuw Nederlands Junior Taal is voor Daltonscholen een aanrader.”

De Bonkelaar startte in ’21-’22 met Taal, Spelling en Lezen. “Nieuw Nederlands Junior Taal sloot het best aan bij de kernwaarden van ons Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, doelmatigheid en verantwoordelijkheid. De keuze was gemaakt.”

Lees de column »

We spreken geregeld met scholen die met één of meer van de methoden van Nieuw Nederlands Junior werken. En daar komen veel mooie reacties uit.

De eerste gebruikers zijn fan!

resource-not-found

Aan het einde van zijn schoolloopbaan heeft ieder kind een indrukwekkend portfolio van 40 eindproducten.

resource-not-found

De leerlijnen Technisch lezen, Vloeiend lezen, Lekker lezen en Begrijpend lezen worden afwisselend en in balans aangeboden.

resource-not-found

Bij Nieuw Nederlands Junior Lezen komen kinderen tot een dieper tekstbegrip door het toepassen van de principes van close reading, waaronder praten over de tekst, modeling en reflecteren.

resource-not-found

Net als in ons taalgebruik zijn taaldomeinen in Nieuw Nederlands Junior niet gescheiden. Daarom worden ze in samenhang aangeboden. Leerlingen lezen teksten, praten erover, schrijven ze zelf, spreken ze uit en verbeteren ze.

resource-not-found

In Nieuw Nederlands Junior Lezen lezen leerlingen ‘met de pen in de hand’. Ze leren actief om te gaan met de teksten en ook aantekeningen te maken tijdens het bestuderen van de tekst.

resource-not-found

Voor leesbeleving, leesplezier en de ontwikkeling van de eigen leessmaak is volop aandacht in Nieuw Nederlands Junior Lezen. De methode bevat overkoepelende thema’s met veel verschillende onderwerpen, prikkelende vragen, verrassende taken, volop variatie in tekstsoorten - zowel fictie en non-fictie - en actuele lestips.

resource-not-found

Bij Nieuw Nederlands Junior Taal gaan we ervan uit dat als je hoge verwachtingen hebt van kinderen, zij tot heel mooie dingen in staat zijn. Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, is voldoende differentiatie ingebouwd in de methode. Wij gaan er écht van uit dat alle kinderen het hoge niveau kunnen halen.

resource-not-found

Bij les 1 van ieder blok in Nieuw Nederlands Junior Taal introduceert een taalexpert het eindproduct. Hij vertelt waaraan de leerlingen de komende weken gaan werken, de kenmerken en het doel van het eindproduct en iets uit eigen ervaring over het maken of gebruiken ervan. In les 13 krijgen ze nog eens extra tips van de taalexpert.

resource-not-found

Wil je Nieuw Nederlands Junior zelf beoordelen?

Vraag een gratis zichtzending aan

Wil je een kijkje nemen in de methoden van Nieuw Nederlands Junior? Taal, Spelling en/of Lezen? Vraag dan één of beide zichtzendingen aan. Je krijgt er vier maanden gratis een proeflicentie in Junior Cloud bij.

Bestel zichtzending »