Skip to Content


Toetsen

Ieder jaar is ingedeeld in vier blokken. Na ieder blok volgt een toetsweek in week 8. In aanvulling op de methodeonafhankelijke leestoetsen van Cito biedt Flits leestoetsen waarmee u kunt toetsen of de kinderen voldoende voortgang maken, op het juiste niveau werken en of – in het geval van zwakke lezers- het nodig is om op specifieke onderdelen extra instructie met remediëring of oefening te geven. 

De toetsen zijn te vinden in de leerkrachtsoftware. 

Leestoetsen, woordtoets en teksttoets
Er kunnen drie toetsen afgenomen worden: een klassikale schriftelijke of digitale leestoets, een individuele mondelinge woordtoets of een individuele mondelinge teksttoets.

-  Met de klassikale schriftelijke of digitale leestoets na blok A en C weet u of het kind in het basisboek of het plusboek kan werken. 
-  Met de woordtoets na elk blok kunt u erachter komen op welke leesdoelen uw zwakkere lezers nog uitvallen. 
-  Met de teksttoets na elk blok kunt u meten hoe het gaat met de vorderingen van de doelen van vloeiend lezen.

Analyse, remediëring en registratie
Een kind kan na een blok eenvoudig wisselen van niveau, omdat elk blok een leeswerkboek heeft. Het registratieblad van de woordtoets verwijst naar extra oefenmateriaal in de Flitsboekjes en de oefensoftware van Flits. Werkt u met de digitale toetsen, dan vindt u de resultaten in de resultatenmonitor van de leerkrachtsoftware.

Oefenen met tempo lezen en de DMT
Tijdens de lessen Goed en vlot lezen kunnen de kinderen met de woordrijtjes oefenen met het lezen op tempo. De instructiesoftware geeft hierbij ondersteuning met een woordrijtjesmodule en een woordflitsmodule.
In de Flitsboekjes staan daarnaast nog extra oefeningen op woord-, zin en tekstniveau. Zo zijn er vele mogelijkheden om te oefenen voor de DMT (Drie-Minuten-Toets) en het steeds vlotter lezen van woorden en zinnen.