Tekst verwerken

Tekst verwerken – methode begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Uitstekende resultaten in minder dan de helft van de lestijd.

Over Tekst verwerken

Met Tekst verwerken wordt ‘t sneller duidelijk!

Iedere basischool besteedt veel aandacht aan begrijpend en studerend lezen. Terecht. Maar moet het vak echt zoveel tijd kosten? De nieuwe editie van Tekst verwerken stelt de leerkracht in staat om uitstekende leesresultaten te bereiken in minder dan de helft van de lestijd.

Lesopbouw en structuur

 • 30 lessen in groep 4 tot en met 7.
 • 22 lessen in groep 8.

Per les:

 • 2 pagina's leesboek.
 • 2 pagina’s werkboek.
 • 2 pagina’s handleiding.

De opbouw van een les
De les begint met een klassikale instructie over het centrale leerdoel. Het leerdoel heeft altijd betrekking op één lees- of leerstrategie. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met vragen uit het werkboek. Aan het eind van de les bespreekt u klassikaal wat er geleerd is.

Combinatiegroepen
Tekst verwerken is flexibel opgezet en daardoor werkt u er ook in combinatiegroepen heel makkelijk mee. De lesfases ‘Tijdens het lezen’ en ‘Na het lezen’ bieden veel ruimte voor zelfstandig werk. U kunt dan instructie geven aan de andere groep.

 

Inhoud en didactiek

 Waarom Tekst verwerken?

 • Compact, overzichtelijk en helder.
 • Boeiende en motiverende teksten.
 • Maar één les per week.
 • Aantrekkelijke aanschafprijs.
 • De beste leesresultaten.

De drie didactische uitgangspunten van Tekst verwerken:

Beperkt aantal leesstrategieën

 • Eén strategie per les.
 • Directe instructie: hardop voordoen (modelling).
 • Evaluatie aan het eind van de les.

Leerzame vragen

 • Vragen die de leerling helpen een antwoord te vinden.
 • Vragen die de kern van de leestheorie herhalen.
 • Ideaal voor zelfstandig werken.

Voor alle leerlingen

 • Digitale pre-teaching voor risicolezers.
 • Digitale verrijkingslessen voor betere lezers.

Begrijpelijke teksten, begrijpelijke vragen 
Het technisch leesniveau van een leerling moet geen belemmering vormen voor het begrijpend lezen. Daarom zijn alle leesteksten in Tekst verwerken één AVI-niveau lager dan het voorgeschreven technisch leesniveau van de betreffende groep.

Tekst verwerken bevordert het lezen
Tekst verwerken biedt ieder jaar zo’n 30 inspirerende teksten. Met een duidelijke bronvermelding, zodat de kinderen ze makkelijk kunnen vinden in de bibliotheek.

Differentiatie

Tekst verwerken geeft de leerkracht op diverse manieren de ruimte om in te spelen op niveauverschillen binnen de groep:

 • Teksten en vragen op een voor alle leerlingen haalbaar AVI-niveau.
 • Pre-teaching door middel van de software.
 • Verlengde instructie (tijdens “Na het lezen”).
 • Leerzame vragen.
 • Samenwerkend leren.
 • Software voor goede en snelle lezers (in ieder blok twee teksten met extra uitdaging).

Leerlingensoftware
De nieuwe editie van Tekst verwerken bevat software die u helpt alle leerlingen binnen de methode te houden. Pre-teaching maakt de risicolezers sterk genoeg om de les te kunnen volgen. En de verrijkingslessen bieden de sterkere lezers extra uitdaging.

Toetsen

Toetsles
Elke zesde les, aan het eind van het blok, is een toetsles. Per toets is er een analyseblad. Daarmee kunt u achterhalen of de leerling een strategie of leerdoel beheerst. Dat kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor extra instructie in het volgende blok.

Klaar voor de CITO-toets
Naast de bloktoetsen biedt Tekst verwerken per leerjaar een apart toetsboek dat extra voorbereid op de vraagstelling van het CITO.

Tekst verwerken zelf ervaren?