Skip to Content

 

Lees meer over inhoud en didactiek 

Didactisch model
Iedere les heeft dezelfde opbouw die ook in het begeleidende boek meteen is te zien: elke les staat overzichtelijk weergegeven op één bladzijde: 

Introductie -> Oefening -> Herhaling.

Schrijven: een stukje persoonlijkheid
Als de basis na veel oefenen eenmaal staat, is er vanaf groep 7 ruimte om naast het methodeschrift ook een goed leesbaar en snel geschreven persoonlijk handschrift te ontwikkelen. De kinderen krijgen daarbij instrumenten om hun eigen handschrift te evalueren.

Schrijven heeft een functie
Schrijven is een manier van communiceren. Met Schrijven in de basisschool schrijf je dan ook nooit alléén om het schrijven. De kinderen schrijven een verhaal of werken met een thema. Zo wordt schrijven pas echt leuk!

Rechtshandigen én linkshandigen schrijven mee!
Er is een verschil hoe rechtshandigen en linkshandigen schrijven. Schrijven in de basisschool heeft daarom voor linkshandige schrijvers een speciale schrijfletter ontwikkeld. De handleiding geeft u handvatten voor de juiste didactische begeleiding van linkshandigen.

Toetsen, observeren en bespreken
Bij elk schrijfschrift hoort een eindtoets met een observatieblad voor de leerkracht. Deze toets biedt ook houvast voor een diagnose bij eventuele schrijfproblemen. Vanaf groep 5 zijn er tempotoetsen die zich richten op snelheid én leesbaarheid. 

Met Schrijven in de basisschool is het mogelijk om de schrijfontwikkelingen van iedere leerling op de voet te volgen. De handleiding geeft voor iedere les een aantal observatiepunten op het gebied van vorm, beweging en ruimte. Deze punten zijn een handige leidraad voor de leerkracht om na elke les met de kinderen te bespreken en ze bij te sturen waar nodig. De laatste les van elk blok is een herhalingsles: een prima gelegenheid om de vorderingen in kaart te brengen.