Nieuw Nederlands Junior Lezen

Nieuw Nederlands Junior is dé methode met een compleet nieuwe aanpak. Samenhang tussen taal, spelling en lezen staat centraal. Een methode voor het vak Nederlands dus! Waarin leerlingen de kans krijgen om te groeien en stap-voor-stap te leren. Een methode die ook nog eens optimaal aansluit op Nieuw Nederlands, de meest gebruikte methode in het voortgezet onderwijs.

Plezier in lezen met Nieuw Nederlands Junior Lezen!

Met Nieuw Nederlands Junior lezen leerlingen met plezier. Technisch en begrijpend lezen zijn volledig geïntegreerd en in balans. Kinderen leren hierdoor teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Samenhang in lezen dus!

De tekst staat altijd centraal. In elke les gaat het over de inhoud van de tekst, of de kinderen nu aan het decoderen zijn of aan het begrijpen. 
Per blok is er een thema met verhalende en informatieve teksten. Alle onderwerpen hebben een duidelijke link met de zaakvakken. Zo lezen kinderen langere tijd binnen een breed thema en vergroten ze hun kennis van de wereld en hun woordenschat.

Plezier in lezen met Nieuw Nederlands Junior Lezen!

Opbouw van Nieuw Nederlands Junior Lezen

  • Acht blokken in groep 4 t/m 6 en vier blokken in groep 7 en 8.
  • Vier lesweken per blok.
  • Elke les duurt 30 minuten, behalve de les begrijpend en studerend lezen. Deze duurt 45 minuten.
  • Een toetsweek in elk even blok.
Alle lessen zijn volgens een duidelijke structuur opgebouwd. De instructielessen Goed en vlot lezen, Vloeiend lezen en Begrijpend lezen volgen het EDI-model. De leerstofopbouw is helder en doelgericht. 

Opbouw van Nieuw Nederlands Junior Lezen

Differentiatie op elk niveau

Nieuw Nederlands Junior Lezen maakt differentiëren makkelijk voor leerlingen van alle leesniveaus.. Elk kind werkt op zijn of haar niveau aan dezelfde lesdoelen en krijgt de ondersteuning en uitdaging die het nodig heeft.  

Hoe doen we dat?
 
  • Voor zwakke lezers biedt Nieuw Nederlands Junior Lezen preteaching en de mogelijkheid voor verlengde instructie, begeleide in-oefening en herhaald lezen. Je kunt preteaching voorafgaand aan de les inzetten of op een eerder moment voor deze les. 
  • Gemiddelde lezers doen mee aan alle lesfasen en maken één of twee opdrachten zelfstandig in het leerwerkboek. 
  • Sterke lezers gaan na de instructie op hun eigen niveau aan de slag in het plusboek. Ze krijgen teksten aangeboden die 2 tot 3 AVI-niveaus hoger liggen dan in het basis leerwerkboek met bijpassende uitdagende vragen. 
  • Alle kinderen lezen dezelfde tekst, zodat er gezamenlijk gepraat kan worden over de tekst. Interactie is belangrijk bij Nieuw Nederlands Junior Lezen!

Differentiatie op elk niveau

Succesbeleving door groei van je leerlingen

Leerlingen merken snel hoeveel ze kunnen. Door didactische technieken zoals voor-koor-door-lezen en modellen (hardop denkend voordoen) gaan kinderen met zelfvertrouwen en goed voorbereid aan de slag. De spannende en interessante teksten prikkelen de nieuwsgierigheid en nodigen uit tot meer. Door te lezen op het juiste niveau, ervaart elk kind succes en is leesplezier gegarandeerd!  

Succesbeleving door groei van je leerlingen

Klaar voor de toekomst

De meest recente opvattingen over leesonderwijs en de inzichten over wat werkt in de klas zijn in Nieuw Nederlands Junior verwerkt. Denk daarbij aan 21e -eeuwse vaardigheden, de nieuwste opvattingen over schrijven, woordenschat en begrijpend leesonderwijs, formatieve toetsing en de leerdoelen informatievaardigheden. Jij kan als leerkracht zelf invulling geven aan de onderwerpen en het integreren met wereldoriëntatie, een zaakvak of een actuele gebeurtenis op school.

Klaar voor de toekomst ben je vooral met ons nieuwe digitale leerplatform Junior Cloud. Leren is het proces van proberen, leren van feedback en succes beleven. Elk kind ziet hoe het zichzelf verbetert en ontwikkelt: klaar voor de toekomst! Daarbij is ‘leren’ belangrijker dan ‘meten’. Een resultaat is immers niet voor altijd, je kan leren van je fouten en daardoor elke dag een stukje groeien. En dat motiveert!  

Klaar voor de toekomst

Het beste onderwijs begint bij jou

Met Nieuw Nederlands Junior en Junior Cloud  begint het beste onderwijs bij jou! We ondersteunen jou gedurende je hele leerdag. Van je lesvoorbereiding tot het periodiek analyseren van de groei van je leerlingen; van je dagstart met de hele groep tot de verlengde instructie met een klein groepje leerlingen. We helpen jou bij de organisatie van je lessen zodat jij het beste onderwijs kan geven.

Het beste onderwijs begint bij jou

Digitaal én op papier

Nieuw Nederlands Junior bieden we aan in Junior Cloud. Hierin vind je een volledig aanbod voor alle vakken. Daarbij kies je zelf hoe je werkt. Volledig digitaal of met leerwerkboeken én digitaal lesmateriaal. Je kiest per klas en kan elk schooljaar wijzigen. Heb je gekozen voor een combinatie van leerwerkboeken en digitaal lesmateriaal? Dan bepaal je zelf welke vakken, blokken of lesfases je met de boeken wilt doen en welke digitaal.

Beschikbaarheid materiaal Nieuw Nederlands Junior
Voor schooljaar 2021-2022 is al het materiaal voor leerjaar 4 en 5 klaar voor Taal en Spelling. Voor Lezen kun je dan aan de slag met het complete materiaal voor leerjaar 4, 5 en 6. Het materiaal voor leerjaar 7 en 8 is volledig beschikbaar na de herfstvakantie. Wil je hiermee ook al in augustus starten? Dat kan zeker. We hebben hiervoor een prima oplossing bedacht. Neem daarvoor contact op met je methodespecialist.

Nieuwsgierig naar Junior Cloud? Alle leerkrachten en leerlingen hebben via Basispoort gratis toegang en kunnen Junior Cloud nu al uitproberen. Klik hiervoor binnen Basispoort  op de tegel met het logo van Junior Cloud. Zodra er materiaal voor Nieuw Nederlands Junior beschikbaar is, laten we je dit weten!

Digitaal én op papier

Wil je meer weten?

Vraag dan een presentatie aan. Onze methodespecialisten komen graag bij je langs om je alles over Nieuw Nederlands Junior te vertellen. 

Wil je meer weten?