Geldstromen in verschillende situaties - 25 jaar auteurschap André Heezen

17-04-2019

25 jaar geleden verscheen bij Noordhoff Uitgevers het allereerste boek van André Heezen: Examenwijzer SPD Bedrijfscalculatie.

Inmiddels heeft hij een aanzienlijke reeks uitgaven op het gebied van bedrijfseconomie op zijn naam staan. 

Ter ere van zijn auteursjubileum heeft Heezen een artikel geschreven, waarin de uiteenlopende bedrijfseconomische contexten centraal staan: Geldstromen in verschillende situaties.