De Bosatlas van de veiligheid cadeau voor het onderwijs - Duizenden exemplaren kosteloos beschikbaar gesteld

10-04-2018

Vandaag krijgen ruim 1400 middelbare scholen en meer dan 300 mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van veiligheid De Bosatlas van de veiligheid cadeau.

Elke middelbare school ontvangt tien exemplaren, iedere beroepsopleiding één. Alle middelbare scholen ontvangen bovendien een didactische handleiding voor docenten met opgaven, casussen en lesideeën, en een online licentie die gratis toegang geeft tot De Bosatlas van de veiligheid Online. De geste komt van Noordhoff Uitgevers en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze thematische atlas: Gemeente Den Haag, GGD-GHOR, de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, Luchthaven Schiphol, Politie, RIVM en Universiteit Leiden. Zij willen hiermee het belang van actuele kennis over veiligheid benadrukken.

Aan de hand van kaarten, infographics en luchtfoto’s toont De Bosatlas van de veiligheid alles wat in Nederland speelt rond het thema veiligheid. De atlas gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren als geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Denk aan ongelukken in en om het huis, pesterijen op school, verkeersongelukken, milieuvervuiling, voedselvergiftigingen, kleine en grote criminaliteit, infectieziekten en besmettingen, oorlogsgeweld. Maar ook waterveiligheid, het hedendaagse religieus terrorisme en de opkomst van cybercriminaliteit hebben een plek in de atlas.

De Bosatlas van de veiligheid
Prijs € 29,95

Enkele wetenswaardigheden die terug te vinden zijn in De Bosatlas van de veiligheid:

  • In Nederland waken 200.000 mensen over onze veiligheid. Van iedere 10 mensen in de veiligheidsbranche werken er 7 bij de politie of brandweer.
  • Tijdens je slaap kun je niet ruiken, waardoor je niet wakker wordt van rook bij een brand.
  • Voor iedere tien Nederlanders is er één beveiligingscamera: in binnensteden, in het OV, langs de weg, bij de politie, maar vooral in bedrijven en woningen.
  • De Nederlandse overheid wordt jaarlijks honderden keren digitaal aangevallen door buitenlandse inlichtingendiensten.
  • Dagelijks overlijden negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en bijna de helft van alle verkeersdoden is 60-plusser.
  • Sinds 2000 zijn er wereldwijd meer dan 70.000 terroristische aanslagen gepleegd, waarbij meer dan 170.000 doden vielen.

 

Over Noordhoff Uitgevers en De Bosatlas 

Het Groningse Noordhoff Uitgevers is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff Uitgevers ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.