Hoe ontwikkelt u taalcompetenties van studenten? Pabo Platform #7

09-03-2018

Studenten moeten kennistoetsen afleggen om te laten zien dat zij voldoende vaardig zijn om hun leerlingen taalcompetent te maken. Hoe draagt u als docent bij aan de (taal)ontwikkeling van uw studenten?

Hierover leest u meer in deze editie van Pabo Platform waarin het thema Taalontwikkeling centraal staat. 
 
Artikelen:  
 
Lesmateriaal:
 
Ga naar Linkedin en kom in contact met uw vakgenoten en discussieer mee over de volgende stelling: Er is te weinig aandacht voor de component kennis bij de vernieuwde kennisbasis Nederlands