Whitepaper Koorddansen op de arbeidsmarkt

23-04-2020

De laatste jaren neemt de discussie over de arbeidsmarkt een hoge vlucht. Recentelijk nog introduceerde het kabinet de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die letterlijk evenwicht dient te bieden op de arbeidsmarkt.

In deze whitepaper bespreken we waarom de emoties op de arbeidsmarkt zo hoog oplopen en gaan we in op een aantal mogelijke oplossingsrichtingen.

De whitepaper ‘Koorddansen op de arbeidsmarkt’ sluit aan bij de 2e editie van Bedrijfskundige Aspecten van HRM.