Skip to Content


Onderwijs vernieuwen doe je samen

Tijdens het HGZO congres 2019 realiseer ik me: wat vliegt de tijd. De vorige editie voelt nog maar zo kort geleden. Maar: time flies when you are having fun! Sinds we tijdens de ontbijtsessie afgelopen jaar brainstormden met HBO-V docenten over digitale didactiek, werken we met een fantastisch team van experts en ontwikkelaars hard aan dé nieuwe flexibele en gepersonaliseerde leeroplossing voor de HBO-V’s: ZorgPad Bachelor Nursing!

Opleidingen hebben, ieder op hun eigen manier, de afgelopen jaren de beweging ingezet naar meer flexibele onderwijsvormen, naar vraaggestuurd, zelfsturend en team based leren. Mooie ontwikkelingen, die nodig zijn om de zelfstandige en kritische HBO verpleegkundigen op te leiden die zo hard nodig zijn. Maar die beweging is niet zomaar van de ene op de andere dag te realiseren, die brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Je kunt studenten immers wel vragen om zelfsturend te gaan leren, maar dan moet je ze eerst wel léren leren. En je kunt een docent wel vragen om vanuit een coachende rol zijn of haar kennis en passie voor het vak over te brengen, maar dan moet je daar wel de juiste randvoorwaarden voor scheppen. Zoals een gestroomlijnde organisatie, het aanleren van de juiste vaardigheden én lesmateriaal dat aansluit op de nieuwe manier van werken en leren.

Als uitgever bij Noordhoff Health zie ik het als onze missie om bij te dragen aan het versnellen van deze onderwijsvernieuwingen. Dat doen we door goede en betrouwbare inhoud te brengen, die we op zo’n manier aanbieden dat deze goed aansluit bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Daarom is het lesmateriaal in ZorgPad Bachelor Nursing volledig digitaal en flexibel inzetbaar. De leerpaden sluiten op een heldere manier aan op de kernbegrippen uit Bachelor Nursing 2020 en kunnen precies daar ingezet worden waar nodig. Dat is handig als je bijvoorbeeld les geeft aan de hand van een kritische beroepssituatie waarin een aantal verschillende kernbegrippen behandeld worden.

Een van de grootste uitdagingen bij deze onderwijsvernieuwingen is om het leerproces van studenten zo effectief mogelijk te laten zijn. Daarom laten we het lesmateriaal aansluiten bij de belevingswereld van studenten. De leerpaden bestaan uit allerlei soorten leeractiviteiten: theorie afgewisseld met animatieclipjes, praktijkvideo’s en verschillende opdrachten, waardoor studenten op een actieve manier leren. Dat is leuker én effectiever. Als student bepaal je zelf welke leeractiviteiten je doet en in welke volgorde. Afhankelijk van de leervraag die jij op dat moment hebt.

De afgelopen weken en ook vandaag weer op het HGZO congres heb ik veel mensen gesproken uit allerlei verschillende hoeken van het HBO-V onderwijs: voltijd, flexibele deeltijd, mbo doorscholingsprogramma’s en contractonderwijs. Het is heel inspirerend om hun gedrevenheid te zien en de positieve reacties te horen op de leeroplossing die wij ontwikkelen. Het sterkt mij in de overtuiging dat je het onderwijs alleen kunt vernieuwen in wisselwerking met alle betrokkenen. Daarom hebben we ZorgPad expert panels opgezet waarin we samen nadenken over innovatief lesmateriaal. Ook jij kunt aan de vernieuwing bijdragen. Interesse?

Ime van Manen,
Uitgevers Noordhoff Health - ZorgPad Bachelor Nursing

Ben je enthousiast over het expertpanel en wil je ook je steentje bijdragen aan onderwijsvernieuwing? Meld je aan via i.vanmanen@noordhoff.nl

 

Meer weten?

 

Meer weten over ZorgPad Bachelor Nursing? Neem gerust contact op met onze accountmanager.