Skip to Content

 

Margreet van der Cingel, lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein, auteur ZorgPad leerpad Verpleegkundig leiderschap en medeauteur Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020

Pro-actief kunnen denken, nieuwsgierig zijn, op een gelijkwaardige manier met andere zorgverleners kunnen omgaan. Dat zijn vaardigheden die aan de orde komen in het leerpad Verpleegkundig leiderschap van ZorgPad. Auteur Margreet van der Cingel: ‘Leiderschap is verweven in alle rollen die een verpleegkundige heeft.’

De bevolking vergrijst. In de toekomst zijn er meer verpleegkundigen en verzorgenden nodig. Het is belangrijk om deze zorgverleners te behouden. Maar dat lukt niet altijd. ‘We weten dat veel mensen afscheid nemen van het vak omdat ze hun werk te weinig kunnen uitoefenen zoals ze dat zelf willen’ verklaart Margreet van de Cingel, lector Verpleegkundig Leiderschap. ‘Hbo-verpleegkundigen worden opgeleid om zaken op te pakken en te verbeteren. Maar daar komen ze nu niet altijd aan toe.’

Bachelor Nursing 2020
Met het nieuwe leerpad Verpleegkundig leiderschap, onderdeel van ZorgPad Bachelor Nursing, wil Van der Cingel verpleegkundigen onder meer stimuleren om die actieve rol op te pakken. Ze werkte destijds ook mee aan de totstandkoming van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Het nieuwe opleidingsprofiel is gebaseerd op het CanMEDS competentiemodel, dat wereldwijd wordt gebruikt. Hoe vertalen de nieuwe toevoegingen en inzichten zich in het leerpad Verpleegkundig leiderschap?

Zelf inbrengen wat je ziet op basis van je deskundigheid.

Rollen en kernbegrippen
Van der Cingel licht toe dat er in het nieuwe opleidingsprofiel zeven rollen voor de hbo-verpleegkundige worden onderscheiden, waaronder zorgverlener en communicator. ‘Eigenlijk is verpleegkundig leiderschap in alle rollen verweven’ verklaart ze. ‘Maar in het leerpad hebben we enkele kernbegrippen geselecteerd, gekoppeld aan die rollen, die extra aandacht krijgen. We beschrijven bijvoorbeeld hoe klinisch redeneren zich verhoudt tot verpleegkundig leiderschap. Dan vertaalt het zich onder andere in pro-actief denken en vanuit verschillende scenario’s kunnen denken. We illustreren dit met interactieve opdrachten en casuïstiek.’

Evidence based werken
Evidence based kunnen werken, is ook zo’n  belangrijk kernbegrip. En in het verlengde daarvan op een gelijkwaardige manier met artsen en andere zorgverleners kunnen omgaan. Van der Cingel: ‘Dat betekent ook dat je zelf inbrengt wat je ziet, op basis van je deskundigheid. Dat gebeurt nu nog veel te weinig.’

Zelf kiezen
Van der Cingel vindt ZorgPad Bachelor Nursing een goede methode om onderwijs te geven. ‘Ook omdat je niet het hele leerpad hoeft te volgen. Je kunt zelf de onderdelen kiezen die je nodig hebt. Dat is handig voor studenten die bepaalde onderdelen al voldoende onder de knie hebben. En voor de opleidingen zelf, die toch ieder hun eigen curriculum hebben.’

Meer weten?

Meer weten over ZorgPad Bachelor Nursing? Neem gerust contact op met onze accountmanager.