Skip to Content


Structuur en flexibiliteit als pijlers van het nieuwe platform

Vanaf 2018 ben ik me als Product Owner samen met de uitgever gaan buigen over de vraag: hoe kunnen we studenten effectiever laten studeren? Wat is hier voor nodig?

Structuur en flexibiliteit. Ik werk inmiddels al meerdere jaren aan digitale producten, waarbij ik steeds van klanten hoor dat een duidelijke structuur het allerbelangrijkste is.

Zonder structuur wordt het chaos en in chaos is het lastig de weg vooruit te vinden. Dat was ook de uitdaging voor het platform voor ZorgPad Bachelor Nursing. Hoe kunnen we structuur bieden en toch flexibiliteit behouden?

Binnen ZorgPad Bachelor Nursing hebben we een enorme bibliotheek met kwalitatief goede content. Deze content hebben we geordend door middel van leerpaden.

Leerpaden zijn afgebakende eenheden die door studenten gemaakt kunnen worden. Er zijn gestandaardiseerde leerpaden met een duidelijke leerlijn. Maar er is ook flexibiliteit, studenten kunnen naar eigen inzicht leerpaden doorlopen. Naast een gestructureerd en overzichtelijk platform, hebben we ook een modern en rustig platform neergezet. Een platform waarbij je alleen die informatie ziet die voor jou van belang is.

Waarbij we door duidelijk design de gebruiker begeleiden in de stappen die hij neemt.

Marlies Nanninga,
Product Owner Noordhoff


Meer weten?

Meer weten over ZorgPad Bachelor Nursing? Neem gerust contact op met onze accountmanager.