Hoe wordt er gedifferentieerd bij Stepping Stones junior?

In groep 5 tot en met 8, Step 2 en 3 kun je de leerstof op vier niveaus laten verwerken:

  1. Taalzwak;
  2. Gemiddeld;
  3. Taalsterk;
  4. Plus.

Alle leerlingen doen mee aan de klassikale activiteiten. Daarnaast werken de leerlingen zelfstandig in het leerwerkboek. De basisoefeningen in het leerwerkboek zijn gevarieerd en voor alle leerlingen uitdagend.

  1. Taalzwakke leerlingen -> Verlengde instructie;
  2. Gemiddelde leerlingen -> Basisstof;
  3. Taalsterke leerlingen -> Basisstof + niveau-opdracht;
  4. Plusleerlingen die al op een hoger niveau Engels beheersen, verwerken het thema in een apart Plusprogramma.

Stepping Stones Junior kan goed in combinatiegroepen worden gebruikt. Bij Step 1A en 1B herhaal je de lesstof van het eerste jaar in het tweede jaar. Extra lessuggesties bieden de mogelijkheid om variatie aan te kunnen brengen in de lessen. Voor Step 2 en 3 geldt dat je het ene jaar werkt met deel A en het andere jaar met deel B. Je wisselt de delen dus af. Deel A en B zijn vergelijkbaar qua niveau, maar behandelen andere thema’s.

mceclip0.png