Home   Klantenservice   Voortgezet onderwijs   Assortiment   Talen

Waar kan ik de werkwoordenlijst vinden van Grandes Lignes 6e editie?

De werkwoordstijden imparfait en de futur simple worden in de nieuwste, 6e, editie van Grandes Lignes aangeboden in de vorm van tuyaux binnen de receptieve paragrafen leesvaardigheid.

Op het ERK-streefniveau van vmbo bovenbouw dienen leerlingen deze werkwoordstijden inderdaad te kunnen herkennen, in leesteksten die ze ook in het eindexamen zullen tegenkomen.

Vanwege de koppeling van de grammaire-onderdelen in de nieuwe 6e editie aan de productieve vaardigheid schrijven, hebben de imparfait en de futur simple bewust geen expliciete plek gekregen binnen die paragrafen.

Op het ERK-streefniveau A2 hoeven leerlingen deze werkwoordstijden niet productief te beheersen, zie ook de niveauomschrijvingen per vaardigheid op A2-niveau in de bijlage.

Wel moeten ze in staat zijn om deze werkwoordstijden te herkennen, zodat ze tijdens het lezen van teksten kunnen herkennen of er geschreven is over een gebeurtenis in het verleden, het heden of de toekomst.

Vandaar de weloverwogen keuze om de imparfait en de futur simple in het nieuwe 3gt-deel aan te bieden in de vorm van tuyaux in de leesparagrafen van Chapitre 1 en 6:

Binnen die paragrafen oefenen leerlingen gericht met het (receptief) leren herkennen van deze werkwoordstijlen:

Ook in het 4gt-examendeel, dat per a.s. schooljaar beschikbaar zal zijn, oefenen leerlingen expliciet met het herkennen van de imparfait en de futur simple in leesteksten, zodat ze op dit onderdeel goed voorbereid worden met het oog op het CSE eindexamen.