Home   Klantenservice   Voortgezet onderwijs   Assortiment   Exact

Worden de boeken aangepast aan de nieuwe syllabus bij Scheikunde?

Chemie Overal

Ja, voor zowel havo als vwo is Chemie Overal is aangepast aan de veranderingen in de syllabus Ce 2024 en 2025. De docentenhandleiding is aangepast en er is een downloadbare katern toegevoegd. De boeken zelf zijn niet aangepast.

Pulsar
Alle titels van Pulsar worden op termijn gesaneerd. We maken geen aanpassingen meer en de boeken sluiten niet meer aan op de nieuwe syllabus.

Chemie en Chemie Overal sluiten wel aan op de nieuwe syllabus. Ik kan je een beoordelingspakket toesturen, mogelijk is het een goed alternatief voor jullie.