Skip to Content

 

Anne-Ruth Oosterbroek - Docent verpleegkundige, ROC van Twente

Sinds 2016 gebruikt Anne-Ruth ZorgPad in haar lessen. Dit in combinatie met een programma dat bestaat uit casussen die ze zelf heeft ontwikkeld. Anne-Ruth vertelt waarom ze op haar opleiding voor deze combinatie gekozen heeft en hoe ze van ZorgPad en het casussenprogramma één geheel heeft gemaakt.

Anne-Ruth Oosterbroek: ‘Toen we begonnen met ZorgPad hebben we elk leerpad als los vak gegeven. Maar we merkten dat studenten het moeilijk vonden om verbanden te leggen tussen de verschillende vakken. Toen het kwalificatiedossier 2016 bekend was, besloten we om het anders aan te gaan pakken. We kozen voor probleemgestuurd onderwijs (PGO) en zijn gaan werken aan de hand van casussen.

Ik heb het programma van het tweede leerjaar ontwikkeld en heb vier casussen beschreven. Deze vormen de basis voor alle onderwerpen in ZorgPad. Op basis van een casus werken we telkens aan een ander onderwerp. Bijvoorbeeld Communicatie, Voorlichting, Advies en instructie, Plannen van zorg of Begeleiden.’

‘In ZorgPad staat alles uit het kwalificatiedossier 2016’

Casussen

‘Het uitgangspunt van de casussen was een jonge verpleegkundige in de wijk. Op een dag ontmoet ze verschillende zorgvragers. Haar bezoek aan vier zorgvragers hebben we uitgewerkt als vier casussen; alle casussen komen in een periode aan de orde. De eerste casus gaat over een oudere zorgvrager aan wie de verpleegkundige in de wijk voorlichting en advies gaat geven. In de tweede casus staat een jonge vrouw met een verstandelijke beperking centraal. Ze heeft een stoma en wordt begeleid door de verpleegkundige. De derde casus is een echtpaar waarbij de vrouw reuma en diabetes heeft en de man beginnend dementerend is. De laatste zorgvrager heeft psychiatrische problemen: een vrouw van middelbare leeftijd met depressies die suïcidaal is. Studenten gaan zelf onderzoeken wat er per casus speelt door verdiepende vragen te stellen.’

ZorgPad

‘PGO betekent dat studenten zelfstandig moeten nadenken over een situatie. Welke informatie heb ik en wat heb ik nodig? Daarbij is ZorgPad een ideale informatiebron. Studenten zoeken zelf waar ze informatie kunnen vinden in ZorgPad en werken zelfstandig aan de bijbehorende taken.

Daarnaast krijgen studenten studietaken waarin staat wat ze uit ZorgPad moeten bestuderen en welke opdrachten of vragen ze daarbij moeten maken. Daarnaast maken studenten toepassingstaken waarbij ze een theoretisch onderdeel bestuderen en koppelen daar een opdracht aan. Bijvoorbeeld: speel een rollenspel of maak een voorlichtingsplan.

We zijn tevreden over ZorgPad. Het is goed opgebouwd, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Alles uit het kwalificatiedossier 2016 staat erin. Ook kun je je studenten volgen en zien wat ze doen. Daar wil ik nog meer gebruik van gaan maken.’

Onderwijsprogramma

‘Het was een uitdaging om dit programma te ontwikkelen. En ik kon dit meteen doen voor de masteropleiding Leren en innoveren die ik volg. Ik ben begonnen met het maken van een onderwijsplattegrond en heb daarvoor het hele kwalificatiedossier uitgeplozen en alle doelen opgeschreven. Alle doelen van het tweede jaar heb ik voor het programma van het tweede leerjaar uitgewerkt. Dat was een hele klus. Maar ik ben blij met het resultaat dat nu staat!’