Skip to Content

 

Lieke Huijbregts -
Docent en onderwijscoördinator bij de opleiding mbo-Verpleegkundige, Vitalis College, onderdeel van het ROC West-Brabant.

‘Ik werk sinds vier jaar als docent op het ROC West-Brabant en daarnaast ben ik onderwijscoördinator. Ik heb zicht op het hele curriculum en beslis mee over welke leermiddelen worden aangeschaft.

In onze opleiding werken we met ZorgPad. Studenten vinden het prettig dat ze op één plek precies kunnen zien wat ze moeten doen. Naast opdrachten uit ZorgPad, werk ik ook met eigen opdrachten. Die zet ik als taak klaar in de digitale omgeving van ZorgPad. Voor de vaardigheid Gesprekvoering gaf ik studenten de opdracht om een gesprek te filmen. Van het filmpje dat ze gemaakt hadden, plaatsten ze vervolgens een link in ZorgPad. Fijn dat ZorgPad deze mogelijkheden biedt!

Studenten zien in ZorgPad precies wat ze moeten doen’

ZorgPad speelt in op veranderingen in het KD en het beroep van een verpleegkundige. Het thema “Begeleiden en ondersteunen” heeft bijvoorbeeld een prominente plaats in de inhoud. Dat sluit aan bij de verschuiving in het KD van verpleegtechnische handelingen naar begeleiden en ondersteunen van de zorgvrager en naastbetrokkenen.

Sommige lesstof komt op verschillende plekken terug. Vaktermen worden zo in verschillende contexten aangeboden. Deze herhaling is goed voor het leerrendement van studenten.

ZorgPad is overzichtelijk en rustig qua vormgeving. De online omgeving ontwikkelt steeds verder en met de feedback die we geven, wordt ook echt iets gedaan.’