Onderzoek onder verpleegkundigen in ziekenhuizen

26-03-2019

In oktober 2018 heeft Noordhoff Health verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, praktijkbegeleiders en afdelingsmanagers (N=306, waarvan 90% ‘handen aan het bed’) bevraagd over hun dagelijks werk.

Er is met name gekeken naar de parate kennis op de werkvloer. Die is in het algemeen hoog. Toch is er ook reden tot zorg. Het blijkt dat 27% van de respondenten regelmatig (wekelijks of vaker) niet zeker is welke handeling nodig is, 21% is regelmatig niet zeker hoe een handeling uitgevoerd moet worden en 16% is regelmatig niet zeker hoe een apparaat bediend moet worden. Die percentages moeten in samenhang bezien worden met de prevalentie van kritieke situaties waarin haast geboden is (30% een tot meerdere keren per dag, 28% elke maand).

Daarnaast zijn de respondenten bevraagd op wat ze doen om die ontbrekende kennis aan te vullen. Ruim twee derde besteedt 3 à 4 uur of minder per maand aan bijscholing. Op momenten van twijfel is ‘navragen aan een collega’ veruit het populairst, maar ‘ik gebruik een hulpmiddel’ met 66% (heel) graag, een goede tweede. Om deze reden en omdat verpleegkundigen niet 24 uur per dag omringd zijn door een groot aantal collega’s, zijn goede hulpmiddelen voor werkplekondersteuning en -leren cruciaal.

Lees hier het Persbericht >>

Onderzoeksresultaten
Indien je de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar professional@noordhoff.nl. Je ontvangt daarna de onderzoekresultaten per e-mail. Jouw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van het onderzoek.