Leren communiceren

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Leren communiceren

Sluiten

Leren communiceren

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • Leren communiceren is al bijna veertig jaar het meest gebruikte communicatiehandboek in het hoger onderwijs;
  • er is aandacht voor een veelheid van taken op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • leren communiceren biedt een degelijke kennisbasis met ruime mogelijkheden om de communicatieve vaardigheden te oefenen die een (aankomende) professional nodig heeft;
  • er wordt uitgebreide digitale ondersteuning geboden voor student en docent, met video’s die basistechnieken bij het voeren van gesprekken illustreren, aanvullende opdrachten en adviezen voor de sollicitatiebrief en voor diverse zakelijke gesprekssoorten.

  Al bijna veertig jaar is Leren communiceren het meest gebruikte communicatiehandboek in het hoger onderwijs. Of het nu gaat om communicatieonderwijs in afzonderlijke cursussen of om vaardighedentrainingen die zijn geïntegreerd in projecten, stages en opdrachten, Leren Communiceren is de communicatieleidraad bij uitstek.

  Niet alleen na, maar ook al tijdens hun opleiding komen studenten van het hoger beroepsonderwijs en het academisch onderwijs voor nieuwe, soms complexe communicatietaken te staan. Daarvoor moeten ze beschikken over een ruim kennis- en vaardigheden­repertoire, en over het inzicht om daar de juiste keuzes uit te kunnen maken. Natuurlijk moeten ze ook voldoende geoefend zijn om hun communicatieve kennis en vaardigheden met succes toe te kunnen passen. Met Leren communiceren wordt daar een stevige basis voor gelegd.
  Nieuw in de zevende druk van Leren communiceren zijn de illustraties die bij elk onderdeel zijn opgenomen. Het betreft steeds een afbeelding van een kunstwerk uit het Rijksmuseum dat direct of indirect gerelateerd is aan het desbetreffende onderdeel van het boek.

  Deze brochure bevat bij elke afbeelding beknopte kunsthistorische informatie, geciteerd uit de online catalogus van het Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie). Daarna volgt een toelichting van het verband tussen het kunstwerk en het onderdeel van Leren communiceren waar het bij is opgenomen. Ook wordt steeds kort aangeduid wat de inhoud van dat onderdeel is.

  Klik hier voor de brochure >>

  Er is een Engelse versie van Leren Communiceren verschenen bij Amsterdam University Press (onder de titel Communicate as a Professional), meer informatie hierover vindt u hier.

 • Op www.lerencommuniceren.noordhoff.nl vinden studenten bij elk hoofdstuk aanvullende opdrachten, die aansluiten bij de oefeningen in schriftelijke en mondelinge vaardigheden die in het boek zijn opgenomen. Ook kunnen studenten op de website terecht voor adviezen over diverse soorten zakelijke gesprekken en voor tips en voorbeeldmateriaal bij sollicitaties. Op de website zijn ook flitscolleges te zien waarin onderwerpen uit het boek kort toegelicht worden door een van de auteurs. Daarnaast zijn er op de site video's beschikbaar waarin basistechnieken bij het voeren van gesprekken worden geïllustreerd. Docenten vinden er bovendien uitwerkingen van de opdrachten die in het boek staan en van de aanvullende opdrachten op de website.

  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Hoewel er veel is geactualiseerd, is in de zevende druk de vertrouwde opzet en inhoud van Leren communiceren te herkennen. In de eerste hoofdstukken ligt het accent op de analyse van communicatieprocessen en –producten. Daarna verschuift de aandacht naar concrete, soms complexe communicatietaken die alleen met succes kunnen worden afgewikkeld als ze terdege worden voorbereid en systematisch worden uitgevoerd. Aan beide aspecten wordt ook in deze druk van Leren communiceren veel aandacht besteed. Pasklare recepten worden daarbij niet aangeboden. Daarvoor zijn de taken te lastig en daarvoor hangt ook te veel af van omstandigheden waarin ze moeten worden uitgevoerd. Wat Leren communiceren wel biedt, zijn beproefde strategieën om uiteenlopende communicatietaken in de praktijk tot een goed einde te brengen.

  In deze nieuwe druk opent elk hoofdstuk met een casus en is er expliciete aandacht voor de klassieke retorica, met name bij mondeling presenteren. In het oog springen verder de prachtige nieuwe illustraties die aan elk hoofdstuk voorafgaan. Het zijn afbeeldingen van kunstwerken uit de verzameling van het Rijksmuseum die direct of indirect verband houden met de inhoud van Leren communiceren.

  Leren communiceren richt zich op studenten en (aankomende) professionals in allerlei disciplines en beroepen.

 • Titel: Leren communiceren
  Auteur: M. Steehouder, C. Jansen, L. Gulik van, J. Mulder, E. Pool van der, W. Zeijl
  Categorie: Communicatie: algemeen/methoden
  Druk: 7
  Prijs: €77,95
  Pagina's: 495
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001862329
  Verschijningsdatum: 06-06-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs