Basiskennis Geschiedenis

Basiskennis Geschiedenis

Nu bestellen
  • Speciaal ontwikkeld voor de toelatingstoets geschiedenis;
  • bondige weergave van de leerstof van de 10 tijdvakken;
  • inclusief handige digitale oefentoetsen met feedback.

  Basiskennis geschiedenis presenteert de leerstof van het schoolvak geschiedenis op een compacte en overzichtelijke manier aan aspirant-pabostudenten en startende pabostudenten. Het boek helpt hen om te voldoen aan de eisen van het vak geschiedenis die vanaf 2015 gelden voor het instapniveau pabo. Basiskennis geschiedenis stelt studenten in staat grotendeels zelfstandig het benodigde kennisniveau te verwerven.

  In Basiskennis geschiedenis wordt de leerstof van de tien tijdvakken kort en bondig uitgelegd. Ieder tijdvak wordt steeds aan de hand van vier invalshoeken bekeken: sociaal-economisch, politiek-sociaal, cultureel-religieus en bronnen van het tijdvak. In deze nieuwe editie is ieder hoofdstuk voorzien van een samenvatting en een begrippenlijst. Het boek sluit af met een hoofdstuk waarin de vakgebonden vaardigheden geschiedenis worden behandeld. Ook bevat Basiskennis geschiedenis oefenmateriaal voor individuele studenten en gebruik in klassikale situaties.

  Studenten hebben online toegang tot antwoorden op zelfstudievragen, multiple choice vragen per hoofdstuk en eindtoetsen. Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Ook zijn er extra, afgeschermde, toetsvragen beschikbaar waar studenten nog niet mee hebben kunnen oefenen. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

  Basiskennis geschiedenis is geschikt voor pabostudenten, leerlingen met een havodiploma die de toelatingstoets geschiedenis pabo moeten behalen en mbo-studenten.

  Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.
  >> Zoek het E-ISBN van dit boek

 • Hans Keissen werkte in het basisonderwijs en als docent geschiedenis op Hogeschool iPabo in Amsterdam/Alkmaar. Hij ontwikkelde opgaven voor het onderdeel geschiedenis van de landelijke pabo-toets ‘Mens en Wereld’ en was betrokken bij het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappij.

 • Titel: Basiskennis Geschiedenis
  Auteur: Hans Keissen
  Categorie: Pedagogisch Werk, Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Druk: 3
  Prijs: €30,95
  Pagina's: 224
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001901189
  Verschijningsdatum: 19-12-2018
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs