Geschiedenis & samenleving

Geschiedenis & samenleving

Sluiten

Geschiedenis & samenleving

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • Uitstekende samenhang tussen vakinhoud en didactiek van geschiedenis;
  • toegesneden op de Kerndoelen Basisonderwijs en de Kennisbasis voor de pabo;
  • aandacht voor vakintegratie.

  Geschiedenis & Samenleving is een studieboek voor de pabo over de inhoud en didactiek van de basisschoolvakken Geschiedenis, Maatschappelijke Verhoudingen en Geestelijke Stromingen. Het eerste deel van het boek, Kennisbasis inhoud, richt zich op de Nederlandse geschiedenis, ingebed in de wereldgeschiedenis. Die geschiedenis is geordend in de tien tijdvakken, met de kenmerkende aspecten van die tijdvakken gekoppeld aan de vijftig vensters van de canon van Nederland. Het tweede deel, Kennisbasis didactiek, geeft een overzicht van de didactische aspecten van geschiedenisonderwijs op de basisschool. Alle hoofdstukken uit deel 2 bevatten studie- en onderzoeksopdrachten.

  In deze vierde editie uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij kinderen. Alle hoofdstukken uit het eerste deel van het boek beginnen nu met een intro die het tijdvak verbindt met het heden. Ook worden alle hoofdstukken afgesloten met ‘Van toen naar nu’: uitnodigingen om door de geschiedenis over de tijdvakken heen te kijken. Nieuw in deel twee is dat alle hoofdstukken beginnen met een voorbeeld uit de praktijk, dat terugkomt in de studieopdrachten.

  Op www.geschiedenisensamenleving.noordhoff.nl biedt Noordhoff uitgebreide digitale ondersteuning bij het boek. Op de website staan samenvattingen van hoofdstukken, uitgebreide overzichten van literatuur en musea, mini-colleges bij de tien tijdvakken en verschillende toetsvragen.

  Docenten kunnen gebruikmaken van www.toetsopmaat.nl waarmee ze zelf hun eigen toetsen kunnen samenstellen.

  Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.
  Zoek het E-ISBN van dit boek

 • Cees van der Kooij heeft bijna drie decennia ervaring in het onderwijs, onder meer aan Pedagogische Academies. Hij ontwikkelde een geschiedenisdidactiek voor de Pabo, uitgegeven onder de titel Verleden, heden, toekomst. Jarenlang was hij voorzitter van de PA-BO-commissie van de VGN. Momenteel werkt hij voor het ministerie van Onderwijs bij de Commissie van Toetsing en Examinering.

  Marjan de Groot-Reuvekamp doceert vakinhoud en didactiek voor geschiedenis bij Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Daarnaast is ze samensteller van de eindtoets basisonderwijs bij Cito en lid van de Commissie Herijking van de Canon van Nederland (2019-2020). Ook was ze lid van de schrijfgroep voor de herziening Kennisbasis geschiedenis voor de pabo.

 • Titel: Geschiedenis & samenleving
  Auteur: Cees Kooij van der, Marjan Groot-Reuvekamp de
  Categorie: Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Druk: 4
  Prijs: €59,95
  Pagina's: 480
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001896379
  Verschijningsdatum: 02-07-2020
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs