Laat maar zien

Docenten Geven Deze editie een 7.8

Laat maar zien

Sluiten

Laat maar zien

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal

  • Geeft concreet handen en voeten aan een inspirerende begeleiding van het creatieve beeldende proces;

  • omvat een helder overzicht van de belangrijkste inhouden voor beeldend onderwijs;

  • biedt een theoretisch kader én een praktische uitwerking van het vakgebied beeldend onderwijs zoals bedoeld in de Kerndoelen en het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie (SLO, 2015);

  • is geschikt voor de pabo en de lerarenopleiding en wordt ondersteund met online studie- en onderzoeksuggesties.

  Creativiteitsontwikkeling is dé uitdaging voor het onderwijs van deze tijd. Dit onderwijs is erop gericht kinderen vaardigheden mee te geven waarmee ze kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het stelt ze in staat nieuwe oplossingen te onderzoeken en te visualiseren. Laat maar zien biedt met ‘het cirkelmodel’ en de procesgerichte didactiek zowel een theoretische basis als een concrete uitwerking voor beeldend onderwijs en creativiteitsontwikkeling.


  "Prachtig volledig boek."
            Docent - Hogeschool Leiden

 • Noordhoff Uitgevers biedt bij dit boek een rijke digitale omgeving: Prepzone.

  In deze leeromgeving kunnen u en uw studenten zich efficiënt voorbereiden op lessen en het uiteindelijke tentamen. Tevens biedt Prepzone u verschillende functionaliteiten om samenwerking, monitoring en rapporteren te optimaliseren. Studenten krijgen toegang tot deze omgeving met de unieke code in hun nieuwe studieboek. Deze code is twee jaar geldig.


  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.
  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Laat maar zien was de eerste uitgave waarin de voormalige beeldende vakken van een gezamenlijke en procesgerichte didactiek werden voorzien, met het cirkelmodel als vertrekpunt. Inmiddels is deze didactiek tot Kennisbasis voor pabo’s gekozen en vormt het de basis voor de laatste richtinggevende stukken van het LKCA en de SLO. Het boek start met een theoretische onderbouwing vanuit het cirkelmodel. De volgende hoofdstukken bieden een praktische uitwerking van de benadering van het vakgebied zoals beschreven in het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie (SLO, 2015) en laten zien hoe je als leerkracht concreet handen en voeten geeft aan een inspirerende begeleiding van het creatieve proces van kinderen. Ook wordt er een overzicht gegeven van vakinhouden voor beeldend onderwijs. De laatste hoofdstukken verdiepen de basiskennis en reiken handvatten aan voor een verantwoorde leerstofopbouw en doorlopende leerlijnen. Laat maar zien is geschikt voor de propedeusefase van de pabo. Het boek is ook beschikbaar als e-book.


  Wat is nieuw in vijfde editie van Laat maar zien?
  Als antwoord op de vraag uit het veld is deze vijfde herziene versie verrijkt met een hoofdstuk over materialen en werkvormen. In kort bestek worden, in woord en beeld, mogelijkheden geschetst van creatieve activiteiten voor kinderen vanuit de materialen en werkvormen.


  Over de auteur:
  Jos van Onna was jaren docent aan de theaterschool en de pabo te Amsterdam. Momenteel werkt hij als freelance educatief ontwikkelaar voor beeldend onderwijs en cultuureducatie. Anky Jacobse werkte op verschillende lerarenopleidingen als docent beeldende vorming en vakdidactiek. Sinds 1978 werkte ze bij de SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, als leerplanontwikkelaar voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie en cultuureducatie.
 • Titel: Laat maar zien
  Auteur: J. Onna van, A. Jacobse
  Categorie: Kunstzinnige oriëntatie
  Druk: 5
  Prijs: €64,95
  Pagina's: 336
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001876999
  Verschijningsdatum: 03-02-2017
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs