Onderwijskunde

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Onderwijskunde

Nu bestellen
 • Deze tweede druk is een vrijwel volledig herschreven editie van de eerste uitgave uit 1995. Dit boek is grotendeels door andere auteurs geschreven en ook de indeling van het boek is geheel gewijzigd. Zo is er nu een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over onderwijs in de maatschappelijke context, waarin diverse onderwijssociologische thematieken aan bod komen (auteurs Dekkers & Meijnen). Er is bovendien een hoofdstuk toegevoegd over de rol van de overheid in het onderwijsbeleid (auteur Leune). Nieuw zijn ook hoofdstukken over de meso-problematiek (auteurs Creemers & Sleegers) en over de rol van ICT in het onderwijs (auteurs Lowyck, Kanselaar & De Jong).

  Het hoofdstuk over leerlingvariabelen en dat over didactische evaluatie zijn gebleven, maar ze zijn geschreven door andere auteurs, respectievelijk Vermunt & Ten Dam en Dochy & Janssens. De thematiek van de didactische werkvormen en die van het curriculum zijn samengenomen in het nieuwe hoofdstuk 'Leeromgevingen' in deze editie van de hand van Terwel en Lowyck.

 • De auteurs van dit boek zijn zestien gerenommeerde hoogleraren uit Nederland en Vlaanderen. Zij staan borg voor een gedegen wetenschappelijk gehalte en een weergave van de allerlaatste wetenschappelijke stand van zaken.

  Er is, evenals in de vorige editie, alles aan gedaan om het boek tot één geheel te maken, waarin de hoofdstukken nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd.

  Vanwege de zeer positieve ontvangst van de eerste editie is vastgehouden aan de analoge opbouw van de afzonderlijke hoofdstukken. Hierin wordt het betoog voortdurend ondersteund met verhelderende voorbeelden en 'excursies'. Ook nu weer is het boek geschreven in een vlot leesbare stijl, zonder daarbij enige afbreuk te doen aan het wetenschappelijk gehalte.

  In zijn totaliteit geeft het boek een redelijk compleet beeld van datgene wat de onderwijswetenschappen op dit moment aan inzichten te bieden hebben.

 • Titel: Onderwijskunde
  Auteur: N. Verloop, J. Lowyck (redactie)
  Categorie: Pedagogiek & onderwijskunde
  Druk: 2
  Prijs: €81,95
  Pagina's: 480
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001545338
  Verschijningsdatum: 28-08-2003
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs