Verhalen vertellen en vragen stellen

Docenten Geven Deze editie een 8.1

Verhalen vertellen en vragen stellen

Sluiten

Verhalen vertellen en vragen stellen

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal

  • Het enige didactiekboek dat levensbeschouwelijk leren koppelt aan Geestelijke Stromingen;

  • geschikt voor pabo’s van alle levensbeschouwelijke gezindten;

  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

  Verhalen vertellen en vragen stellen biedt studenten een vakdidactiek om Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen te geven op de basisschool, vanuit een eigentijdse visie op leren. Het boek gaat uit van recente inzichten over (levensbeschouwelijk) leren en sluit aan bij de veranderende context van levensbeschouwing in de huidige samenleving.


  "Prima weergave van actuele inzichten op het gebied van hermeneutische communicatie. Aansluitend bij de actualiteit."
            Docent - Windesheim


  "Mooi en goed boek."
            Docent - Katholieke PABO Zwolle

 • Op de website www.verhalenvertellenenvragenstellen.noordhoff.nl vinden studenten links naar meer achtergronden over Geestelijke Stromingen, alle in het boek vermelde weblinks en aanbevolen websites, een lijst met aanbevolen literatuur voor verdieping en de digitale versie van de vragen in het Levensbeschouwelijk Portfolio (Hart&Zielprofiel). Voor docenten staat er een handleiding op de website. Voor het samenstellen van toetsen kunnen zij gebruikmaken van Toets-op-maat.

  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Verhalen vertellen en vragen stellen bestaat uit twee delen. Deel A, 'Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen' biedt studenten een model en praktische handreikingen voor het begeleiden van levensbeschouwelijk leren van leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de didactische als de pedagogische competentie van leerkrachten op dit terrein. Deel B, 'Verhalen vertellen en vragen stellen', bevat zestig verhalen met vragen uit de Geestelijke Stromingen over de negen belangrijkste levensvragen. Deze kunnen zowel gebruikt worden als inspiratie voor het eigen levensbeschouwelijk profiel van de student, als voor het lesgeven aan leerlingen.

  Verhalen vertellen en vragen stellen is geschreven voor de pabo.

 • Titel: Verhalen vertellen en vragen stellen
  Auteur: T. Kopmels
  Categorie: Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Druk: 1
  Prijs: €43,95
  Pagina's: 350
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001809355
  Verschijningsdatum: 23-03-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs