Inleiding Privaatrecht

Inleiding Privaatrecht

Nu bestellen
  • Veel (online) oefenmogelijkheden voor studenten;
  • sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
  • eenvoudig zelf toetsen samenstellen met Toets-op-maat.

  Inleiding Privaatrecht behandelt op een volledige en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op juridische problemen waarmee zij later in de praktijk geconfronteerd worden.

  In Inleiding Privaatrecht staan de boeken 1 t/m 7A van het Burgerlijk Wetboek centraal. Het boek besteedt ruimschoots aandacht aan het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en verzekeringsrecht. In de hoofdstukken zijn verduidelijkende afbeeldingen en schema’s opgenomen. Ieder hoofdstuk sluit af met een casus en oefenvragen. Hiermee kunnen studenten hun verworven kennis direct toetsen.

  In deze veertiende editie zijn nieuwe regelgeving en jurisprudentie verwerkt. In het hoofdstuk over het personen- en familierecht wordt de grondige herziening van het huwelijksvermogensrecht besproken. Het hoofdstuk over de huurovereenkomst besteed aandacht aan nieuwe regels omtrent de wijze waarop de huur van woonruimte eindigt. Het hoofdstuk over burgerlijk procesrecht behandelt ook het digitaal procederen.

  Op de bijbehorende website kunnen studenten extra oefenvragen vinden.

  Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

  Inleiding Privaatrecht is geschikt voor opleidingen als Bedrijfskunde MER, Commercieel Management, Accountancy en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en HBO-Rechten.

  Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.
  >> Zoek het E-ISBN van dit boek

 • Annemarie van Buchem-Spapens is raadsheer bij de Hoge Raad. Van 1985 tot 1991 was ze rechter bij de Rechtbank Den Bosch. Ze begon haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker bij Katholieke Hogeschool Tilburg. Van Buchem-Spapens werkte mee aan meerdere educatieve publicaties.

  Ingrid de Waal-van Wessem is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland. Daarnaast werkt ze als docent Gezag en Omgang bij LexLumen in Utrecht. Hiervoor was ze rechter bij Rechtbank Oost-Nederland en Rechtbank Arnhem. Ook werkte ze als gerechtsauditeur bij de Arnhemse rechtbank. Ze schreef mee aan meerdere educatieve boeken.

 • Titel: Inleiding Privaatrecht
  Auteur: Mr.A.M.J. van Buchem-Spapens, Mr.I. de Waal-van Wessem
  Categorie: Privaatrecht
  Druk: 14
  Prijs: €78,95
  Pagina's: 728
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001899806
  Verschijningsdatum: 22-05-2019
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs