Skip to Content
 


Docent aan het woord...Bertrand Dibandjo, docent Frans aan het Corlaer College in Nijkerk


‘Leerlingen denken dat ze klaar zijn als het cijfer eenmaal is gegeven’

 

Bertrand Dibandjo geeft Frans op de havo en het vwo van het Corlaer College in Nijkerk. Hij werkt met de vijfde editie van Grandes Lignes en heeft in de klankbordgroep meegedacht over de nieuwe 6e editie.

Tijdens de les maakt hij gebruik van formatieve instrumenten, zoals Slim stampen en de Oefentoetsen. Eigenlijk is hij de hele tijd bezig met formatief evalueren: 'Ik wil dat leerlingen blij zijn met de feedback die ze krijgen, zodat ze daarvan groeien. Daar is nog wel een cultuurverandering voor nodig!’

‘Het onderwijs is tot nu toe nog erg gebaseerd op het geven van cijfers,’ vertelt Bertrand. ‘We hebben onze leerlingen zo opgevoed dat ze bij een toets of opdracht meteen vragen: “Is het voor een cijfer?” Als het antwoord daarop “nee” is, doen ze hun best niet. En is het cijfer eenmaal gegeven, dan denken ze dat ze klaar zijn; dat het leerproces is afgerond, of ze nu een 6 of een 8 hebben gehaald.’

Summatief en formatief

‘Met summatief toetsen geef je een cijfer als het klaar is. Wanneer je formatief toetst, begint het leren dan pas. Na de toets kijk je wat verbeterpunten zijn en hoe de leerling daaraan kan werken. Het is een andere manier van denken waarin we leerlingen moeten opvoeden. De vijfde editie van Grandes Lignes biedt verschillende mogelijkheden om formatief te toetsen en formatieve feedback te geven aan leerlingen. Die mogelijkheden benut ik om ervoor te zorgen dat leerlingen leren, zonder dat het wordt gekoppeld aan een keihard cijfer.

Als leerlingen de Oefentoetsen bij de vijfde editie hebben gemaakt, geeft de methode zelf aan wat ze nog moeten oefenen. Als ze dat hebben gedaan, kunnen ze nóg een oefentoets maken. Ik vind het een mooi instrument. Bepaalde onderdelen van Slim Stampen kun je ook gebruiken om formatief te toetsen. Na het leren krijgen de leerlingen een onderdeel waarin zij productief bezig moeten zijn. Met leerlingen die daar onvoldoende op scoren kun je in gesprek gaan over hun strategieën. Tips die je geeft kunnen ze inzetten om hun resultaten te verbeteren.’

Rubrics

‘Slim Stampen en de Oefentoetsen zijn onderdelen die in het online lesmateriaal van Grandes Ligneszitten. Maar in feite zijn alle onderdelen van de methode geschikt voor formatieve evaluatie. Het is belangrijk dat je als docent kijkt hoe je feed forward en feedback geeft aan leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen blij zijn met feedback en ervan groeien?

Aan het eind van het hoofdstuk maken leerlingen een Tâche (opdracht). Ik geef leerlingen een rubric achter de Tâche. Die neem ik met hen door, zodat ze weten waarop ze moeten letten bij het maken van de Tâche. Als ze klaar zijn, kunnen ze zelf aan de hand van de rubric beoordelen of ze aan de eisen voldoen. Vervolgens wisselen ze hun werk uit met een medeleerling en geven ze elkaar feedback op de opdracht op basis van de bijbehorende rubric. Daarna reflecteren ze daarop aan de hand van een format dat ik daarvoor heb gemaakt.’

Feedback

‘Ik stel op verschillende niveaus vragen aan mijn leerlingen. Daarnaast leer ik leerlingen hoe ze elkaar goede feedback kunnen geven. Als je een opdracht van iemand beoordeelt, is het bijvoorbeeld niet genoeg als je aangeeft dat het goed is. Je moet ook aangeven waaróm je het goed vindt. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Op die manier krijgen leerlingen ook waardering voor de kwaliteit van de feedback die ze krijgen.’

Nieuwsgierig naar onze nieuwe editie van Grandes Lignes?

Bestel meteen uw beoordelingsmateriaal of vraag een presentatie aan