Explora Modules

Explora Modules

 • Samenvattingen en diagnostische toetsen
 • 4 Do-its die actief leren stimuleren
 • Tempo en niveaudifferentiatie in de onderdelen Extra en Verdieping
 • Samenvattingen en diagnostische toetsen
Bestel uw beoordelingsmateriaal
Probeer 30 dagen het digitale lesmateriaal.

Hoe werken de Explora modules?

Met de Explora modules kunt u de vakken Biologie, NaSk, Verzorging en Techniek volledig geïntegreerd behandelen.

De modules zijn vanuit verschillende aansprekende thema’s (modules) opgebouwd. Aan de hand van deze thema’s doen uw leerlingen geïntegreerde kennis op.

De modules bevatten:

 • 8 paragrafen voor verwerking van de leerstof;
 • 4 Do-its die actief leren stimuleren;
 • prikkelende openingsvraag per paragraaf voor een klassikale start;
 • tempo en niveaudifferentiatie in de onderdelen Extra en Verdieping;
 • samenvattingen en diagnostische toetsen.

Voor de leerling is er Explora online met:

 • het e-book (bladerbaar digitaal exemplaar van het leerboek);

Voor de docent

Het Docentenpakket van Explora Modules biedt:

 • uitgebreid toetsmateriaal;
 • uitwerkingen;
 • docentenhandleidingen;
 • materiaallijsten;
 • lesplanning;
 • checklisten.


 

Explora Modules 2e editie bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor de leerling:

 • per module een leerwerkboek voor vmbo-basis;
 • per module een leerboek en een activiteitenboek voor vmbo-kgt en havo/vwo.


Voor de docent:

 • Docentenpakket met docentenhandleiding;
 • materiaallijsten;
 • uitwerkingen;
 • toetsen;
 • presentatietool;
 • lesplanning;
 • checklisten;