Tip: Slim Stampen bij Nieuw Nederlands

10-11-2020

Ken jij onze Trainers al? Die zijn nu nóg effectiever! Alle Trainers bij Woordenschat en Spelling bevatten vanaf nu het unieke Slim Stampen-algoritme. Bij alle leerjaren en alle niveaus. Slim Stampen is een adaptief overhoorprogramma ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat leerlingen die leren met Slim Stampen 2 punten hoger scoren op een kennistoets! Hoe werkt dit?

Slim Stampen past de volgorde in waarin de te leren feiten worden aangeboden. Dit gebeurt doordat er van iedere gebruiker (leerling) een intern model wordt bijgehouden dat aangeeft welke feiten in welke mate worden beheerst. Je kunt dit afzetten tegen de vergeetcurve van een leerling:

Weet een leerling iets nog heel goed, dan zit het feitje bovenin zijn vergeetcurve. Zouden we dit feit dan nog eens aanbieden, dan is dit al snel saai voor leerlingen, want ze weten het feitje nog heel goed. Wacht je echter te lang met herhalen van het feitje, dan is de leerling het feit vergeten en moet hij opnieuw beginnen met leren. Slim Stampen zorgt ervoor dat het feitje op dát moment aangeboden wordt dat het nog net boven zijn vergeetlijn (de groene lijn in de figuur) zit. Dat geeft het grootste leerrendement.

Het systeem past de interne modellen na iedere test aan op basis van de juistheid van het gegeven antwoord en de antwoordsnelheid.