Skip to Content

Referentietoetsen NU Rekenen

Vanuit de docentenomgeving heeft u toegang tot referentietoetsen rekenen. Deze referentietoetsen zijn digitale, methodeonafhankelijke toetsen. De referentietoetsen sluiten qua opzet en niveau aan bij de rekentoets. In de 40 vragen van de referentietoets komen alle vier de domeinen aan bod. U kunt de referentietoets gebruiken als instaptoets, als tussentoets of als eindtoets.

De resultaten van de referentietoetsen geven bij de score een terugkoppeling naar de vier domeinen.

Ook zijn er digitale domeintoetsen beschikbaar. Deze toetsen bevatten 20 of 30 vragen binnen één domein en geven nog nauwkeuriger aan waar de hiaten zitten.

De referentie- en domeintoetsen geven u een goed beeld van het niveau van uw leerlingen. Zo kunt u gericht met uw leerlingen toewerken naar de rekentoets.