Techniek op Maat 2.0

  • Lijn voor de vmbo beroepsgerichte leerweg voor leerjaar 3 en 4
  • Vernieuwde online leeromgeving Techniek op Maat 2.0
  • Vernieuwd didactisch concept met meer aandacht voor gebruik door vmbo-leerling en docent
  • Heldere structuur volgens 4-stappenmodel: Verkennen, Voorbereiden, Uitvoeren en Opleveren
Bestel uw beoordelingsmateriaal

Over Techniek op Maat 2.0

De vernieuwde methode Techniek op Maat 2.0 is volledig afgestemd op de landelijke syllabus.
Deze methode bereidt uw leerlingen praktisch en theoretisch voor op het examen.

De methode bestaat uit diverse boeken en een online leeromgeving. 
Naast de acht profieldelen voor PIE en BWI zijn er verschillende keuzedelen
beschikbaar voor PIE en BWI. 

 

 

Techniek op Maat 2.0 heeft een:

  • vernieuwd didactisch concept met meer aandacht voor gebruik door de vmboleerling en de docent;
  • heldere structuur volgens het 4-stappenmodel: Verkennen, Voorbereiden, Uitvoeren en Opleveren;
  • duidelijk onderscheid in de leerwegen vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl;
  • vernieuwde online leeromgeving met individuele feedback op toetsresultaten.

Bekijk het assortiment en de prijzen van Techniek op Maat 2.0:

Licentie aanvragen
Wilt u gebruikmaken van het digitale lesmateriaal, dan dient uw school per locatie een licentieovereenkomst te sluiten met Noordhoff. Elke betrokken locatie krijgt dan het recht de content te gebruiken, onafhankelijk van het aantal leerlingen. 

Om toegang te krijgen tot de website dient u zich aan te melden. 

 

Heeft u vragen?
Wilt u een presentatie of lesmateriaal bestellen? Of bent u benieuwd naar de beschikbaarheid van de keuzedelen?  Onze accountmanagers beantwoorden graag uw vragen.

Vakspecifieke vragen kunt u stellen aan auteur W. Hootsen: vragenovertechniekopmaat@xmsnet.nl

Voor overige vragen gaat u naar www.mijnnoordhoff.nl.

Wilt u het online lesmateriaal bestellen dan dient uw school per locatie een licentieovereenkomst te sluiten met Noordhoff. Elke betrokken locatie krijgt dan het recht de content te gebruiken, onafhankelijk van het aantal leerlingen. 

Om toegang te krijgen tot de online leeromgeving van Techniek op Maat 2.0 dient u in te loggen.  

 

Werkt u nog met de eerste editie van Techniek op Maat ga dan naar techniekopmaat.noordhoff.nl.