Welke wiskunde kiest uw leerling?

19-02-2019

Moet uw leerling nog een keuze maken voor wiskunde A, B, C of D? Kijk hieronder voor brochures met meer informatie over de profielkeuze voor havo en vwo.

De informatie in de brochure geldt voor de examens die vanaf 2017 (havo) / 2018 (vwo) worden afgenomen. Per wiskundesoort geven we aan voor welke vervolgopleidingen deze zou kunnen gelden. Verder geven we ook per wiskundesoort enkele voorbeelden van bestaande opgaven uit de 10e editie van leerjaar 3 havo en vwo die specifiek bij die wiskundesoort passen.

U kunt via onderstaande links de gewenste brochures downloaden en verspreiden onder uw leerlingen.