Skip to Content
Getal & Ruimte Tweede Fase

Getal & Ruimte Tweede Fase

De meest gebruikte methode wiskunde in het Voortgezet onderwijs!

 • Geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma (2017) voor havo en vwo
 • Betrouwbaar en compleet
 • Instructievideo’s van de WiskundeAcademie bij belangrijke theorieblokken
 • Voor schooljaar 2019/2020: leerjaar 4, 5 en 6 beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen
 

Getal & Ruimte: al ruim 50 jaar bewezen kwaliteit!

Vanaf schooljaar 2015-2016 is er een nieuw examenprogramma wiskunde voor havo en vwo van kracht. Dit heeft ingrijpende wijzigingen met zich meegebracht en leverde flinke verschuivingen op ten opzichte van het tot dan geldende examenprogramma. Getal & Ruimte 11e editie Tweede Fase is geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo. Vanzelfsprekend is het goede uit de vorige edities behouden.

Meer weten over het vernieuwde examenprogramma >> 

 

De perfecte examenvoorbereiding

Getal & Ruimte voor de Tweede Fase biedt u alle oplossingen om uw leerlingen op een heldere, degelijke en stapsgewijze manier voor te bereiden op de nieuwe examenprogramma’s. In vier delen voor het vwo en drie delen voor de havo bereiden we uw leerlingen optimaal toe op het eindexamen. In het eindexamendeel zijn oefenopgaven op examenniveau en integrale examens opgenomen.

Nieuw is bovendien Examensprint: een online en adaptieve examentrainer met échte Cito-examens, met inhoudelijke, rijke feedback én studieadvies op maat. Zo komt wiskunde herkenbaar dichterbij!

De perfecte examenvoorbereiding

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar de nieuwe editie van Getal & Ruimte? Bekijk direct een hoofdstuk in het bladerboek!

Tempo- en niveaudifferentiatie

Niet elke leerling is hetzelfde en kan in hetzelfde tempo en op dezelfde manier door de stof heen. Om te kunnen differentiëren in uw lessen biedt Getal & Ruimte in deze nieuwste editie het volgende aan:

 • tempodifferentiatie in de boeken door middel van testopgaven:
  maakt de leerling deze goed, dan kan hij/zij een aantal opgaven overslaan;
 • niveaudifferentiatie door aanbod van veel extra oefenmateriaal:
  extra opgaven in de reguliere lesstof en extra oefenopgaven achterin de boeken (Kangoeroe opgaven, Wiskunde Olympiade sommen en onderzoeksopdrachten.

Tempo- en niveaudifferentiatie

Wiskundige denkactiviteiten

In Denken & doen, het eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO, krijgen wiskundige denkactiviteiten volop aandacht. Bij Getal & Ruimte zijn deze denkactiviteiten expliciet terug te vinden in denkopgaven en onderzoeksopgaven. De denkopgaven zijn aangegeven met een D en bieden een probleem aan dat bij de behandelde theorie hoort, maar dat door de andere invalshoek een extra beroep doet op het denkvermogen van de leerling.

In de centrale examens van wiskunde A komen zogenaamde korte onderzoeksopgaven voor. Getal & Ruimte speelt hierop in met de onderzoeksopgaven achter in het boek. Met het maken van deze opgaven kan de leerling zich voorbereiden op dit nieuwe onderdeel. 

Wiskundige denkactiviteiten

Algebraïsche vaardigheden

De nieuwe examenprogramma’s zijn meer gericht op algebraïsche vaardigheden. Getal & Ruimte helpt leerlingen om deze goed onder de knie te krijgen door voldoende hoofdstukken / paragrafen op te nemen over dit onderwerp, goed ingebed in de overige lesstof, oplopend in moeilijkheidsgraad, en met duidelijke stappenplannen en veel oefenmateriaal.

Algebraïsche vaardigheden

Digitaal lesmateriaal

Het digitale lesmateriaal van de 11e editie is geheel vernieuwd en biedt vele mogelijkheden. Getal & Ruimte Tweede Fase 11e editie online voor de leerling biedt onder andere:

 • Digitale opdrachten en applets;
 • Extra oefenmateriaal met gevarieerde, uitdagende en motiverende opgaven;
 • Instructievideo’s en uitlegmodules voor het gebruik van Excel en GeoGebra;
 • Werkbladen;
 • Modules met uitleg over het gebruik van de grafische rekenmachine voor specifieke onderwerpen

 

Digitaal lesmateriaal

Nieuw arrangement: FLEX

NIEUW voor schooljaar 2019-2020: Getal & Ruimte 11e editie Tweede Fase als FLEX-editie!

Wat is FLEX? Met FLEX ontvangen uw leerlingen ieder leerjaar het meest actuele lespakket voor een vaste prijs per leerling per jaar.

 • FLEX is flexibel: een abonnement voor één jaar voor een vaste prijs per leerling per jaar. De kosten per leerling zijn vergelijkbaar met de aanschaf van de leerboeken als gebruiksmateriaal met een online licentie. Daarmee is FLEX voordelig en past het binnen het beschikbare schoolbudget.
 • FLEX is makkelijk: het boek is en blijft van de leerling. Uw leerlingen kunnen aantekeningen maken, onderstrepen, markeren enzovoort. Zij mogen de boeken houden als naslagwerk. Handig voor het eindexamen!
 • FLEX is compleet: iedere leerling heeft toegang tot het digitale lesmateriaal. Uw leerlingen hebben online toegang tot alle leerjaren en niveaus van de Tweede Fase. Het digitale lesmateriaal bevat ook de antwoorden- en uitwerkingenboeken.
 • FLEX is up-to-date: voor schooljaar 2020-2021 verschijnt Getal & Ruimte 12e editie Tweede Fase. U kunt direct overstappen op de nieuwe 12e editie!

Getal & Ruimte FLEX is vanaf schooljaar 2019-2020 beschikbaar voor de delen 1 en 2 voor klas 4.

Nieuw arrangement: FLEX
 

Arrangement

Bekijk het aanbod voor leerling en docent. 

  • FLEX: boek + online
  • leerboeken
  • antwoordenboeken
  • uitwerkingenboeken
  • online
  • volledig online
  • grafische Rekenmachine handleidingen


  Getal & Ruimte Tweede Fase online is een bovenbouwlicentie, zodat uw leerling beschikking heeft over het digitale lesmateriaal van alle niveaus en leerjaren van de Tweede Fase.


   

  Beoordelingspakket aanvragen >>

  • de complete inhoud van Getal & Ruimte online voor uw leerlingen;
  • studiewijzer bij elk hoofdstuk;
  • toetsen met RTTI-aanduiding;
  • presentatiemateriaal;
  • een leerlingvolgsysteem;
  • de mogelijkheid om materiaal toe te voegen.

   


  Docentenpakket bestellen >>