Binas

Al meer dan 40 jaar hét naslagwerk bij biologie, natuurkunde en scheikunde.

Over Binas

Binas is een handig naslagwerk bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. De boeken zijn volledig in kleur uitgevoerd en mede daardoor helder en overzichtelijk. Binas is beschikbaar voor vmbo NaSk, vmbo biologie en voor havo/vwo Tweede Fase. Ook is er een Binas English edition voor de Tweede Fase.

De 6e editie van Binas is het standaardwerk voor onderwijs in de natuurwetenschappen.

De Binas is in overleg met de NVON tot stand gebracht en is onmisbaar in verband met de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde Tweede Fase.

Over de herziening
Bij de herziening is de opzet van de 5e editie zo min mogelijk aangetast. De indeling en nummering van de tabellen is zoveel mogelijk gehandhaafd. 

In overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap en de actuele eindexamenprogramma’s zijn (gedeelten van) tabellen vervallen of toegevoegd.

De basiskleuren blauw, rood en groen blijven bij de tabellen voor de monovakken natuurkunde respectievelijk scheikunde en biologie gehanteerd. Soms is er sprake van samenhang binnen de monovakken en sluiten tabellen aan bij meerdere vakken. Dit is bij de betreffende tabellen aangegeven met een miniatuur venndiagram.

Benieuwd naar Binas 6e editie havo/vwo?
Bekijk nu alvast het materiaal online >>

De 2e editie van Binas vmbo is door het CvE als hulpmiddel toegestaan bij de centrale examens van NaSk1 (basis en kgt) en NaSk 2 (gt):

Binas 2e editie voor vmbo NaSk1 en NaSk2

 • Binas 2e editie vmbo kgt NaSk 1 en NaSk 2 bevat schema's met natuurkundige, scheikundige en algemeen natuurwetenschappelijke informatie.
 • De inhoud is actueel en nauwkeurig afgestemd op de vmbo-examenprogramma's van NaSk 1 en NaSk 2.
 • De schema's zijn uniek genummerd. De pagina's daarentegen zijn niet genummerd, om de nummers van de schema's niet te verwarren met de paginacijfers. 


Benieuwd naar Binas 2e editie vmbo NaSk1 en NaSk2?
Bekijk nu alvast het materiaal online >>

 

De 2e editie van Binas vmbo biologie is bestemd voor de bovenbouw van het vmbo. Ook is het informatieboek prima te gebruiken in de onderbouw.

Binas 2e editie voor vmbo biologie

Het boek traint opzoekvaardigheden en het halen van informatie uit biologisch bronmateriaal.

Docenten en leerlingen ervaren dit boek als een handig en onontbeerlijk naslagwerk dat wekelijks wordt gebruikt bij toetsen, bespreking van nieuwe leerstof en practica.

Deze 2e editie is door het CvE als hulpmiddel niet toegestaan bij de centrale examens biologie, maar je kunt dit boek uiteraard wel inzetten als hulpmiddel tijdens de schoolexamens.

Binas vmbo biologie:

 • bevat tabellen, schema's en biologische tekeningen;
 • is qua inhoud nauwkeurig afgestemd op het vmbo examenprogramma van biologie;
 • heeft uniek genummerde schema's. De pagina's daarentegen zijn niet genummerd om de nummers van de schema's niet te verwarren met paginacijfers. 


Benieuwd naar Binas 2e editie vmbo biologie?
Bekijk nu alvast het materiaal online >>

For many years Binas has been the best known vademecum for the natural sciences in the Netherlands.

It is used intensively by students and teachers.

For the international market Binas has been translated into English to accommodate foreign students, teachers and scientists.

Binas English edition is a full colour work of reference, and contains a clear overview
of tables, charts, formulas and illustrations for physics, chemistry, biology and mathematics.

Binas English edition:

 • is extremely useful to quickly look up data on lots of specific science subjects;
 • is suitable for students in secondary and higher education, but has a much wider aim as it may be used as a handy reference in university labs, by students at home and by teachers to prepare their lessons;
 • contains such a variety of data that students, teachers and scientists alike will be pleasantly surprised to discover the practical uses of this book;
 • to avoid confusion, no page-numbers are given. Instead each different item or table has been given a number. Check the register to find the desired item. Each colour signifies a different section / subject;
 • international agreements on terminology, units and symbols have been used.


Benieuwd naar Binas English edition?
Bekijk nu alvast het materiaal online >>  

Bij de methode

Nieuws