Effectief handelen door reflectie

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Effectief handelen door reflectie is niet voorbehouden aan zorg en welzijn, integendeel. Elke zichzelf serieus nemende beroepsbeoefenaar doet er goed aan regelmatig stil te staan bij zijn dagelijks handelen, zijn gedrag. Reflecteren is een te verwerven kwalificatie binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De onderzoeker die voor een multinational aan productontwikkeling doet, heeft er net zoveel baat bij als een weg- en waterbouwkundige die een projectteam moet leiden, of een jurist die een cliënt gaat ondersteunen. Reflectie op het handelen vergroot het inzicht in eigen gedrag en beweegredenen voor dat gedrag, of het nu gaat om persoonlijk of om professioneel handelen. Dit inzicht leidt tot het uitbreiden van het handelingsrepertoire; als professional zorg je ervoor dat je je mogelijkheden vergroot om je doel te bereiken. Een belangrijk bijkomend effect is dat inzicht in het eigen handelen ook leidt tot meer inzicht in het handelen van de ander. En dat kan een samenwerkingsrelatie of een vooraf gesteld professioneel doel alleen maar ten goede komen.

Dit boek richt zich op alle beginnende en toekomstige beroepsbeoefenaren die zichzelf en hun vak serieus nemen en die ervoor kiezen zich het reflecteren eigen te maken. Uiteenlopende praktijkvoorbeelden en theoretische achtergrondinformatie geven inzicht in het begrip reflecteren en het belang van deze vaardigheid. Dit is dan ook het eerste doel van dit boek. Het tweede doel is de student te laten zien hoe andere (beginnende) professionals reflecteren. Waar richten zij zich op? Waar denken ze over na? De student kan door deze voorbeelden een verbinding maken met het eigen professioneel handelen en ontdekken wat voor de eigen beroepsontwikkeling van belang is.

Tot slot reikt het boek de student een systematiek en aandachtspunten voor reflectie aan. Door training en toepassing van opdrachten kan hij zich deze systematiek eigen maken, waarmee hij het persoonlijk professioneel handelen op een hoger niveau brengt.

Over dit product

Auteur(s)

M.G.J. Groen

Editie

1

Publicatiedatum

03-06-2008

ISBN/EAN

9789001712174

E-book ISBN

9789001847302

Aantal pagina's

168

Klantenservice

Kunnen we je helpen?