Webshop   Hoger Onderwijs   Economie     Product

Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving, leerboek

neem een kijkje
current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Biedt de basisprincipes van de monetaire economie;
  • geeft studenten een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiële wereld;
  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

In Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving worden de Europese monetaire verhoudingen, de ontwikkelingen in de mondialisering en de risico's voor ondernemingen die daaruit voortvloeien beschreven. Het boek geeft inzicht in de manier waarop ondernemingen de nadelige gevolgen hiervan voor het ondernemingsresultaat kunnen vermijden door middel van beleid. De theorie uit de eerste hoofdstukken wordt in de latere hoofdstukken praktisch toegepast op het gebruik in financiële en treasury afdelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Uitgangspunt van het boek is dat studenten zelfstandig met het boek kunnen werken. Ingewikkelde vakterminologie en wiskundige analysetechnieken zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten, waardoor het boek zeer studentvriendelijk is. De nieuwe editie is volledig geactualiseerd.

Op de website www.geldieb.noordhoff.nl vinden studenten oefentoetsen met inhoudelijke feedback en studieadvies. Die is ook te gebruiken via de smartphone met de nieuwe app Leert. De website bevat verder een begrippentrainer, leerdoelen en samenvattingen per hoofdstuk. Voor docenten is een docentenhandleiding opgenomen en zijn powerpoints te vinden met tabellen en figuren per hoofdstuk.

Bij dit boek kunnen docenten toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving is geschikt voor studenten Finance & Control, Accountancy, Commerciële Economie, Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Bouwkunde.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over dit product

Auteur(s)

W. Hulleman, A.J. Marijs

Editie

8

Publicatiedatum

22-01-2020

ISBN

9789001590987

E-book ISBN

9789001590994

Aantal pagina's

332

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice