Geschiedenis & samenleving

neem een kijkje
current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Uitstekende samenhang tussen vakinhoud en didactiek van geschiedenis;
  • toegesneden op de Kerndoelen Basisonderwijs en de Kennisbasis voor de pabo;
  • aandacht voor vakintegratie.

Geschiedenis & samenleving is een studieboek voor de pabo over de inhoud en didactiek van de basisschoolvakken Geschiedenis, Maatschappelijke Verhoudingen en Geestelijke Stromingen. Het eerste deel van het boek, Kennisbasis inhoud, richt zich op de Nederlandse geschiedenis, ingebed in de wereldgeschiedenis. Die geschiedenis is geordend in de tien tijdvakken, met de kenmerkende aspecten van die tijdvakken gekoppeld aan de vijftig vensters van de canon van Nederland. Het tweede deel, Kennisbasis didactiek, geeft een overzicht van de didactische aspecten van geschiedenisonderwijs op de basisschool. Alle hoofdstukken uit deel 2 bevatten studie- en onderzoeksopdrachten.

In deze vierde editie uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij kinderen. Alle hoofdstukken uit het eerste deel van het boek beginnen nu met een intro die het tijdvak verbindt met het heden. Ook worden alle hoofdstukken afgesloten met ‘Van toen naar nu’: uitnodigingen om door de geschiedenis over de tijdvakken heen te kijken. Nieuw in deel twee is dat alle hoofdstukken beginnen met een voorbeeld uit de praktijk, dat terugkomt in de studieopdrachten.

Op www.geschiedenisensamenleving.noordhoff.nl biedt Noordhoff uitgebreide digitale ondersteuning bij het boek. Op de website staan samenvattingen van hoofdstukken, uitgebreide overzichten van literatuur en musea, mini-colleges bij de tien tijdvakken en verschillende toetsvragen.

Docenten kunnen gebruikmaken van www.toetsopmaat.nl waarmee ze zelf hun eigen toetsen kunnen samenstellen.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over de auteurs

Cees van der Kooij werkte onder meer voor verschillende Pedagogische Academies. Daarnaast ontwikkelde hij een geschiedenisdidactiek voor de Pabo, uitgegeven onder de titel Verleden, heden, toekomst. Momenteel werkt hij voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de Commissie van Toetsing en Examinering.

Marjan de Groot-Reuvekamp doceert vakinhoud en didactiek voor geschiedenis bij Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven en is constructeur voor de eindtoets basisonderwijs bij Cito. Daarnaast is ze lid van de schrijfgroep voor de herziening van de Kennisbasis geschiedenis voor de pabo en lid van de Commissie Herijking van de Canon van Nederland. Ze is gepromoveerd op de bevordering van tijdsbesef bij leerlingen in het basisonderwijs.

Over dit product

Auteur(s)

Cees Kooij van der, Marjan Groot-Reuvekamp de

Editie

4

Verschijningsdatum

02-07-2020

ISBN/EAN

9789001896379

E-book ISBN

9789001896386

Aantal pagina's

480

Klantenservice

Kunnen we je helpen?