Intercultural competences

neem een kijkje
current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Intercultural Competences is de Engelse editie van: Interculturele competenties.

  • Definieert cultuur met aandacht voor bestaansgeschiedenis, zienswijzen en culturele identiteit;
  • stevig theoretisch kader waarvanuit praktische opdrachten volgen;
  • competentieontwikkeling om succesvol te opereren binnen verschillende culturen.

Met basisbegrippen als waarde, rol, comfortzone, betekenis en context geeft Intercultural Competences invulling aan het begrip cultuur. Het boek reikt modellen aan om cultuur als verschijnsel te kaderen. De casussen in het boek illustreren hoe cultuur wordt geuit. Met de praktijkopdrachten ontwikkelen studenten vaardigheden die de kans van succesvol opereren in andere culturen en effectief communiceren met mensen uit andere culturen, vergroten. Het boek beslaat drie delen. In deel 1 staat de vraag wat cultuur is centraal. Gezocht wordt naar een definitie en de bestaansgeschiedenis van cultuur wordt uiteengezet. Ook wordt culturele identiteit toegelicht. In deel twee komen verschillende modellen aan bod en wordt uitgebreid ingegaan op het model van Hofstede en Lewis. Deel drie richt zich geheel op de competenties die nodig zijn om intercultureel te kunnen communiceren.

Op de ondersteunende website zijn cases en portfolio-opdrachten te vinden voor studenten. Voor docenten zijn uitwerkingen van de cases en collegesheets beschikbaar. Tevens zijn er aparte cases voor docenten die afgeschermd zijn voor studenten.

Intercultural Competences is geschikt voor internationaal georiënteerde opleidingen, Economie, Social Work, Human Research Management, Bedrijfskunde, Lerarenopleidingen, Hotelschool.

Intercultural Competences is for anyone out there who wants to scratch beneath the surface and turn cultural models and knowledge into actual skills.” Read the full review here » A. Cantir - Associate Professor at VIA University College

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over dit product

Auteur(s)

Patrick Janssen

Editie

1

Publicatiedatum

04-09-2019

ISBN

9789001893101

E-book ISBN

9789001893118

Aantal pagina's

240

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice