Mens en Recht

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Speciaal afgestemd op het sociaal-agogische domein;
  • actuele voorbeelden en casuïstiek uit de beroepspraktijk;
  • uitgebreide digitale ondersteuning om de stof eigen te maken.

Mens en Recht is een inleiding in het recht, speciaal afgestemd op het sociaal-agogische domein. Het besteedt aandacht aan de juridische aspecten van de hulp- en dienstverlening. De juridische problematiek van de cliënt in privaat- en publiekrechtelijke situaties en de juridische mogelijkheden van en voor de cliënt of cliëntgroepen staan centraal. Actuele voorbeelden en casuïstiek uit de beroepspraktijk ondersteunen de theorie, evenals de verwijzingen naar relevante websites en organisaties. De oefenstof sluit nauw aan bij de huidige beroepspraktijk. Het boek zet aan tot denken over de werking van het recht, het juridische systeem en consequenties voor de praktijk.

De nieuwe editie is geactualiseerd wat betreft het geldend recht, met hier en daar een doorkijkje naar het toekomstig recht. Wijzigingen in het jeugdrecht en het sociaal zekerheidsrecht zijn verwerkt.

Op www.mensenrecht.noordhoff.nl vindt de student uitgebreid studiemateriaal om de stof eigen te maken en zich voor te bereiden op het tentamen.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Ook zijn er extra, afgeschermde, toetsvragen beschikbaar waar studenten nog niet mee hebben kunnen oefenen.Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

Mens en recht is geschikt voor studenten Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (hsao): Social Work, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over dit product

Auteur(s)

Mr.A. Bunthof, Mr.Y.M. Visscher

Editie

10

Publicatiedatum

09-01-2020

ISBN/EAN

9789001593230

E-book ISBN

9789001593247

Aantal pagina's

573

Klantenservice

Kunnen we je helpen?