Webshop   Hoger Onderwijs   Recht     Product

Praktisch Europees Recht

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Geeft de kern weer van hoe de Europese Unie is georganiseerd;
  • uitgebreid aandacht voor Europees burgerschap en de sociale kant van de Europese samenwerking;
  • onderscheidend door de vele oefenvragen en –casuïstiek.

Praktisch Europees Recht biedt inzicht in de basisregels omtrent het recht van de Europese Unie (EU). Hoe is de EU georganiseerd en wat betekent dit voor de Nederlandse rechtsorde? Het boek geeft de kern van de regels van het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. In de nieuwe editie wordt meer nadruk gelegd op het Europees burgerschap en het Handvest van de grondrechten. Ook zijn de regels met betrekking tot de interne markt teruggebracht tot de kern, waardoor er ruimte is ontstaan voor het thema ‘sociaal Europa’. Europese samenwerking reikt namelijk verder dan het beschermen van de economische belangen van de lidstaten en haar burgers. Onderwerpen als gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming komen aan bod.

Op www.praktischeuropeesrecht.noordhoff.nl staan extra oefenvragen waarmee de student de stof eigen kan maken en zich kan voorbereiden op het tentamen.

Praktisch Europees Recht is geschikt voor de Bachelor-opleiding recht en studies waarbij kennis van de Europese Unie relevant is: Recht, Internationale betrekkingen, andere recht-gerelateerde studies.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Dit boek is ook beschikbaar in studiemeister. Studiemeister zorgt ervoor dat studenten actiever aan de slag gaan met het studiemateriaal, zodat jij weer toekomt aan verdieping in de les. Het biedt meer flexibiliteit dan het boek; zo kun je als docent het lesmateriaal op maat samenstellen en heb je als student meer keuzemogelijkheden in hoe je het liefst wilt studeren. Doordat het studiemateriaal beter aansluit bij de student, gaan zij er actief mee aan de slag. Meer weten? Bekijk deze video of plan hier een afspraak voor een demo.

Over dit product

Auteur(s)

Mr. T.M. Huzen MA, Mr.dr.M. Wormsbecher

Editie

3

Publicatiedatum

30-04-2020

ISBN

9789001593216

E-book ISBN

9789001593223

Aantal pagina's

339

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice