Praktisch Europees Recht

neem een kijkje
current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Praktisch Europees Recht is primair geschreven voor hbo-rechtenopleidingen die Europees recht in hun curriculum hebben. De toegankelijke opzet van het boek maakt het echter ook geschikt voor niet-juridische hbo-opleidingen die aandacht willen besteden aan Europese wet- en regelgeving. Het boek leent zich uitstekend voor zelfstudie. 

In Praktisch Europees Recht is bewust gekozen om die onderwerpen uit te diepen die voor de toekomstige hbo-jurist relevant zijn. Aangezien 'de interne markt' als onderwerp het meest raakt aan de dagelijkse praktijk van de hbo-jurist, vormt dit onderwerp het hoofdbestanddeel van het boek. Daarnaast komen alle onderwerpen aan bod die zijn opgenomen in het Landelijk Beroeps- en Opleidingsprofiel HBO-Rechten.

In de tweede editie van Praktisch Europees Recht is een de paragraaf over het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie toegevoegd. Tevens is er meer aandacht voor het belang van Europees burgerschap en het recht op gezinshereniging. Bij de gewone wetgevingsprocedure en bij de rol van nationale parlementen in het Europese wetgevingsproces wordt uitvoeriger stilgestaan en het hoofdstuk over het vrij verkeer van diensten is gedeeltelijk herzien. Aan het hoofdstuk over het vrij verkeer van goederen is een passage toegevoegd over het belemmeringenverbod. Alle casuïstiek is geactualiseerd.

Over dit product

Auteur(s)

Mr. T.M. Huzen MA, Mr.drs.M. Wormsbecher

Editie

2

Verschijningsdatum

23-06-2015

ISBN/EAN

9789001846107

E-book ISBN

9789001874681

Aantal pagina's

301

Klantenservice

Kunnen we je helpen?