Webshop   Hoger Onderwijs   Recht     Product

Recht voor professionals in de zorg

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

De eerste zes hoofdstukken van Recht voor professionals in de zorg vormen een kennismaking met het Nederlandse rechtssysteem. Hierin komen de belangrijkste juridische begrippen aan de orde. De ervaring leert namelijk dat het niet goed mogelijk is om bijvoorbeeld de verschillende aansprakelijkheidsvormen te behandelen, zonder kennis van het verschil tussen het strafrecht, het burgerlijk recht en het tuchtrecht. In hoofdstuk 7 tot en met 18 wordt vervolgens in gegan op het gezondheidsrecht. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: de beroepenregelingen, het tuchtrecht en de bevoegdheidsregelingen (Wet BIG), de beroepsaansprakelijkheid, het patiëntenrecht inclusief de WGBO, het klachtrecht en de medezeggenschap, de medisch-ethische wetgeving, de positie van jeugdigen en wilsonbekwamen, de BOPZ en de organisatie- en financieringswetgeving. Het boek besluit met twee hoofdstukken over sociale verzekeringen en voorzieningen en arbeidsrecht.

Deze zeventiende editie is volledig geactualiseerd en bevat een aantal nieuwe wetten. Zo is er aandacht voor de Wet kwaliteit klachten en geschillen gezondheidszorg, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. Ook komen de stelselwijziging rond de langdurige zorg en de rol van de gemeente bij de zorg voor ouderen en jeugdigen aan de orde. Deze uitgave is geschreven voor studenten binnen het Hoger Sociaal Agogisch en het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Mr.F.J.A. Beumer, Mr. M.M.A. Reith

Editie

17

Publicatiedatum

29-06-2016

ISBN

9789001863043

E-book ISBN

9789001863050

Licentieduur

12

Aantal pagina's

248

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice