Van leertheorie naar onderwijspraktijk

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Van leertheorie naar onderwijspraktijk bevat uiteenzettingen van de belangrijkste leertheoretische principes en besteedt eveneens aandacht aan de rol van het geheugen tijdens het leerproces. Ook probleemoplossend handelen komt aan bod. Dit is een vaardigheid waarnaar in alle professionele contexten wordt gevraagd en het kan dan ook kan gezien worden als een van de belangrijkste vaardigheden in de huidige kennismaatschappij. Verder geeft het boek toegankelijke uitleg over leerconcepten als werkplekleren, probleemoplossend leren, onderzoekend leren, samenwerkend leren en leren als het construeren van kennis. Van leertheorie naar onderwijspraktijk biedt allerlei mogelijkheden voor actieve verwerking van de leerstof in de vorm van opdrachten en casussen.

Wat is nieuw in de 6e editie?
In deze geactualiseerde zesde editie zijn feedback en suggesties van diverse pabo´s in Nederland verwerkt. Zaken als het ontstaan en de rol van neuromythes bij het leren, de werking van neurotransmitters bij de overdracht van informatie in ons brein en de invloed van persoonlijke leer- en kennisopvattingen op het leren zijn toegevoegd, dan wel nader uitgewerkt. In het hoofdstuk over problemen oplossen is plaats ingeruimd voor het uitvoeren van praktijkonderzoek als een bijzondere vorm van probleemoplossend leren. Van leertheorie naar onderwijspraktijk is geschreven voor studenten aan de pabo en aan tweedegraads lerarenopleidingen.

Over dit product

Auteur(s)

Tjipke Veen van der, Jos Wal van der

Editie

6

Verschijningsdatum

07-03-2016

ISBN/EAN

9789001866204

E-book ISBN

9789001866211

Aantal pagina's

232

Klantenservice

Kunnen we je helpen?