Zakboek Verpleegkundige diagnosen

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Gewijzigde druk van de 5e editie

Het Zakboek Verpleegkundige diagnosen van Carpenito biedt verpleegkundige kennis voor verschillende omgevingen in de gezondheidszorg. Het fungeert als zakboek waar studenten informatie uit putten voor het omzetten van theoretische kennis in praktijksituaties, en voor ervaren verpleegkundigen om hun eerder opgedane kennis op te frissen en aan te vullen met nieuwe kennis. Het zakboek biedt een helder overzicht van verpleegkundige diagnosen, beoogde resultaten en relevante interventies. De meerwaarde van dit zakboek voor verpleegkundigen (in opleiding) berust op het gebruik van hedendaagse internationale verpleegkundige standaarden (NANDA-I, NIC, NOC), recente verpleegkundige literatuur ter onderbouwing, de reflectie van Carpenito op de bruikbaarheid van diagnosen en haar op de praktijk geënte adviezen over de toepassing van diagnostiek en interventies.

Wil je de belangrijkste veranderingen zien t.o.v. de vorige editie? Of weten hoe je het zakboek het beste kunt inzetten?

De belangrijkste wijzigingen van de vijfde editie op een rij

  • Aanpassingen aan de officiële diagnosen uit NANDA-International (2012) Nursing diagnoses: definitions and classification 2012 – 2014, aangevuld met enkele door Carpenito ontwikkelde diagnosen. Voor de vertaling van de titels van de diagnosen is aansluiting gezocht bij de vertaling van de NANDA-werkgroep;
  • Twee nieuwe diagnosen van Carpenito: Gecompromitteerde zorgparticipatie en Risico op gecompromitteerde zorgparticipatie (ter vervanging van de verouderde diagnose Inadequate therapietrouw);
  • De toelichting van de auteur bij veel diagnosen is herzien;
  • De Nursing Outcome Classification labels (NOC) en Nursing Intervention Classification labels (NIC) komen nu overeen met de benamingen in de veelgebruikte apps;
  • De interventies zijn gedetailleerd uitgewerkt in een procesmatige aanpak; dit helpt bij het opstellen van een individueel verpleegplan;
  • De interventies zijn onderbouwd met recente gegevens uit onderzoek;
  • Bijlagen A t/m D zijn vertaald en toegevoegd;
  • De literatuurlijst is op basis van bovenstaande bijgewerkt.

Toelichting bij de gewijzigde vijfde druk

De gewijzigde vijfde druk bevat alle diagnosen van de NANDA-I Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2012-2014 en alle door de auteur toegevoegde diagnosen. Naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers, is deze gewijzigde vijfde druk in overleg met Lynda Carpenito aangevuld met nog geldende NANDA-I diagnosen, die niet in de 15e editie van het Handbook of Nursing Diagnoses waren opgenomen

Beschik je over de vijfde druk in plaats van de gewijzigde vijfde druk? We hebben een aantal handige documenten beschikbaar voor je om er goed mee te kunnen werken:

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Lynda Carpenito

Editie

5

Publicatiedatum

19-12-2018

ISBN

9789001891572

Licentieduur

12

Aantal pagina's

992

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice