Noordhoff.nl     Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Door zo duurzaam mogelijk te werken willen wij bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties.

noordhoff duurzaam-ondernemen header
resource-not-found

Dagelijks leveren wij leermiddelen aan miljoenen leerlingen, aan docenten, scholen en professionals. Net als bij elk ander bedrijf hebben onze activiteiten effect op het milieu. Maar door zo duurzaam mogelijk te werken willen wij ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties. Dat doen wij door onze bedrijfsprocessen integraal duurzamer te maken en klimaatneutraal te opereren. 

Wij ondernemen klimaatneutraal door CO2-uitstoot te reduceren, door CO2-uitstoot te compenseren en door samen te werken met leveranciers die voldoen aan onze criteria op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Om goed in de gaten te houden of we op de goede weg zijn, laten we (bijna) jaarlijks een CO2 Voetafdruk maken, ofwel een Footprint analyse. Hiermee krijg je als bedrijf inzicht in de eigen C02-uitstoot en een specificatie naar activiteit (elektriciteit, verwarming, papier, openbaar vervoer, auto, vliegreizen en overig).

Ons duurzaamheidsbeleid ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van Infinitas Learning, waar Noordhoff deel van uitmaakt, wat is beschreven in de Gedragscode van de groep.

resource-not-found

Verantwoorde productieketen

FSC®-gecertificeerd

Sinds september 2013 zijn wij als bedrijf FSC®-gecertificeerd. Dit betekent dat de hele productketen van Noordhoff, inclusief alle leveranciers, FSC-gecertificeerd is en dat ons bedrijf een eigen FSC-licentienummer heeft. Dit licentienummer is FSC-C118189.

Wij voeren een actief FSC-beleid, naar de wereldwijde normering van de FSC-organisatie, en bewaken dit beleid continu. Alles is zorgvuldig beschreven en e.e.a. wordt jaarlijks door een externe partij namens FSC geaudit. We bereiken daarmee optimale controle over de kwaliteit en verantwoording van onze producten. De directie van Noordhoff heeft het FSC-beleid in een speciale verklaring opgetekend. Klik hier voor onze Beleidsverklaring FSC.


Noordhoff heeft gekozen voor de FSC-claim FSC Mix 70%. Dit houdt in dat minimaal 70% van het papier in onze producten bestaat uit FSC-gecertificeerd materiaal en de rest van de gebruikte pulp is afkomstig van gecontroleerd verantwoord bosbeheer.

Sinds oktober 2013 plaatsen wij het FSC-logo met het licentienummer voor Noordhoff (FSC-C118189) op onze nieuwe producten en folders.


Het hoofdkantoor van FSC (Forest Stewardship Council, opgericht in 1993) bevindt zich in Bonn in Duitsland. De FSC-organisatie ontwikkelt en bewaakt wereldwijde standaarden voor bosbeheer en houtgebruik, gericht op verantwoord bosbeheer en behoud van oorspronkelijk bos. Er wordt gewerkt volgens het ketenprincipe (Chain of Custody, COC), dus vanaf het kappen van de boom tot de consument, waarbij iedere stap in deze keten wordt gedocumenteerd en vastgelegd.

resource-not-found

Meer over duurzaam ondernemen

Reduceren & Compenseren

In 2010 is de basis gelegd voor verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten en blijvende CO2-reductie op veel fronten. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten. 

 

Mobiliteit

Meer dan de helft van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark (zakelijke kilometers en woon-werkverkeer). Een goede reden om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met onze mobiliteit. Dat doen we door de volgende maatregelen.

  • Bonus/malusregeling voor leaserijders

  • Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik

  • Stimulering gebruik Openbaar Vervoer

  • Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters

  • Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video

 

Energie- en materiaalverbruik

Noordhoff is gevestigd in meerdere panden (in Groningen en Utrecht), die verschillende eigenaren hebben. Leveranciers voor energie, catering en andere huisvestinggerelateerde zaken kunnen per locatie verschillen. Per locatie werken we hard aan energiezuinige maatregelen!

  • Energiezuinige panden

  • Energiezuinige medewerkers

  • Energiezuinige servers

  • Al ons drukwerk op FSC® papier

  • Klantmailingen: biologisch afbreekbaar plastic

Samenwerking

Duurzaam opereren betekent voor ons meer dan alleen het verbeteren van de eigen CO2 Voetafdruk. Wij vinden het belangrijk samen te werken met andere duurzaam werkende partijen. Als afnemer kun je immers een groot aandeel hebben in de duurzaamheid van je keten. Dit betekent dat wij bij de selectie van nieuwe leveranciers naast kwaliteit, service en prijs criteria voor duurzaamheid een essentiële rol laten spelen. Dit is vastgelegd in de Gedragscode van Infinitas Learning.

Post | Met PostNL hebben wij een contract voor postverzending voor het CO2 neutraal verzenden van post.

Catering | Zowel voor onze kantoorlocatie in Groningen als die in Utrecht werken wij samen met cateraars die duurzaam ondernemen en MVO hoog in het vaandel hebben.

Schoonmaak | Het schoonmaakbedrijf waarmee wij zaken doen, maakt gebruik van het microvezelsysteem. Door dit systeem worden er minder schoonmaakmiddelen gebruikt. Daarnaast zijn de gebruikte schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Drukwerk en pre-press | Wij hanteren voor deze leveranciers een Code of conduct met bepalingen die betrekking hebben op o.m. sociale en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code is onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Onze drukwerkleveranciers leveren m.i.v. februari 2012 uitsluitend producten op FSC papier en een ISO 14001 milieu certificaat is bij ons verplicht.

Afval | Wij werken samen met SITA/Suez, een afvalverwerkingsbedrijf dat slim en duurzaam afval inzamelt, zodanig dat het als nieuwe grondstof dienst kan doen of als herbruikbare bouwstof. De oude IT-apparatuur van Noordhoff wordt verwerkt door de firma Solid Circle. Van het aangeboden materiaal wordt gekeken wat herbruikbaar is (refurbish). Het restmateriaal wordt gerecycled.

resource-not-found

Compenseren

Omdat niet alle uitstoot volledig te reduceren is, wordt de resterende uitstoot gecompenseerd. Het compenseren van CO2-uitstoot gebeurt door te investeren in CO2-reductieprojecten op het gebied van duurzame energie, bosbescherming en aanplant. Het principe achter compenseren is wereldbreed denken: de CO2-reductie die niet aan onze kant van de wereld bereikt kan worden, is nog wel in een ander deel van de wereld mogelijk. Door onze extra financiering kan in een ontwikkelingsgebied gekozen worden voor milieuvriendelijke oplossingen, terwijl anders puur economische wetten tot goedkopere, minder  groene oplossingen hadden geleid.

 

Hoe compenseert Noordhoff CO2-uitstoot?

Wij compenseren onvermijdbare CO2-uitstoot via de Climate Neutral Group (CNG), een Nederlandse organisatie, marktleider in de Benelux op het gebied van klimaatneutraliteit en CO2-compensatie. Via CNG investeren wij in Gold Standard-projecten. De Gold Standard wil naast de voordelen voor het klimaat (die CO2-credits opleveren) ook bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio.

Houtovens in Kenia

Noordhoff heeft gekozen voor het project Houtovens in Kenia, het Paradigm project. Via dit project worden houtovens ontwikkeld ter vervanging van het traditionele koken op open vuur.

Deze ovens zorgen voor een efficiënte verbranding. Er is veel minder hout nodig dan bij stoken op open vuur, en deze wijze van verbranding zorgt voor veel minder minder CO2-uitstoot. Bovendien is het veel gezonder voor de leefomgeving: een houtoven genereert minder rook, dus de luchtkwaliteit is beter voor de gezinnen. Ook is belangrijk dat met de houtovens het risico voor kleine kinderen op brandwonden sterk afneemt.

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice