Noordhoff.nl     De doorlopende leerlijn van po naar vo

De doorlopende leerlijn van po naar vo

In al onze basisschoolmethoden van de Junior-lijn zitten herkenbare elementen die ook terugkomen in onze methoden voor het voortgezet onderwijs. We vertellen je graag meer over onze doorlopende leerlijn.

header doorlopende leerlijn algemeen
resource-not-found

Stel je eens voor, je bent 11 jaar oud, komt net in de pubertijd én je moet voor het eerst naar de middelbare school. Je moet een eind fietsen meteen zware boekentas op je rug. Alles is nieuw: lokalen, docenten en klasgenoten. Het énige dat je wel bekend voorkomt is het boek dat op je tafel ligt. Die naam herken je en is vertrouwd. In een fase waarin er veel verandert in het leven van een leerling, is het goed voor de ontwikkeling dat er dingen hetzelfde blijven. Dit doen wij met een doorlopende leerlijn tussen onze po- en vo-methoden.

“We moeten aanpassingsproblemen zoveel mogelijk verkleinen en ervoor zorgen dat leerlingen snel wennen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Daarbij helpt het aansluiten van de leerinhouden vanuit het PO naar het VO.” (Evangelou et al., 2008; Van Rens, 2018). 

resource-not-found
Onze visie op de doorlopende leerlijn

Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas én bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. We zien uit de theorie dat een succesvolle overgang van po naar vo zorgt dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen én dat hiermee hun welzijn verbetert. Om dat te doen moeten we de aanpassingsproblemen zoveel mogelijk verkleinen, leerlingen moeten snel wennen en zo zelfvertrouwen ontwikkelen. Het aansluiten van de leerinhouden helpt hierbij, en laat dat nu net het uitgangspunt zijn van de doorlopende leerlijn die we in onze methoden hebben van po naar vo.

resource-not-found

Onderwijskennis, onderzoek

Lees onze blog

Wil je meer weten over het belang van een doorlopende leerlijn, de onderzoeken die hiernaar gedaan zijn, of andere gerelateerde onderwerpen. Houd onze blog in de gaten! Wij plaatsen enkele keren per maand een nieuw artikel.

Naar de blog
resource-not-found
De doorlopende leerlijn Nederlands

Onze basisschoolmethode Nieuw Nederlands Junior sluit naadloos aan op de meestgebruikte methode in het voortgezet onderwijs: Nieuw Nederlands. De opbouw van de lessen komt overeen en de taaldomeinen lezen, schrijven en spreken worden aangeboden in samenhang. Onze doorlopende leerlijn Nederlands zorgt voor zelfvertrouwen bij de leerlingen. Daarnaast besteden we extra veel aandacht aan leesvaardigheid, van groep 4 op de basisschool tot en met leerjaar 4 in het mbo.

resource-not-found
De doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde

Met onze methoden Getal & Ruimte Junior en Getal & Ruimte bieden we een perfecte doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde voor leerlingen. Je kunt van groep 1 tot en met het eindexamen vertrouwen op onze lesstof. Lesstof met opbouw vanuit een vaste logische structuur en dezelfde duidelijke strategieën. Leerlingen maken zich de rekenvaardigheid eigen door voorkennis op te halen en stapsgewijs te werk te gaan.

resource-not-found
De doorlopende leerlijn Engels

Leerlingen komen met veel verschillende niveaus binnen in de brugklas, want de een heeft al jaren Engels gehad op de basisschool en de ander veel minder. Met de doorlopende leerlijn Engels van Stepping Stones Junior naar Stepping Stones wordt het makkelijker én vergroot je het zelfvertrouwen van je leerlingen.

“Uiteindelijk is het ons doel om kinderen op te leiden tot leuke wereldburgers en dat ze zelfverzekerd het vo in kunnen stromen. En die doorlopende lijn is in Noordhoff-methoden heel erg goed.” Ernst Meijer, directeur IKC de Toermalijn

De methoden uit onze doorlopende leerlijn

Nieuw Nederlands Junior en Nieuw Nederlands

Wil je meer weten over een van de methoden uit onze doorlopende leerlijn? Bezoek dan direct de methodepagina.

resource-not-found

Taal voor het basisonderwijs: Nieuw Nederlands Junior Taal

resource-not-found

Spelling voor het basisonderwijs: Nieuw Nederlands Junior Spelling

resource-not-found

Lezen voor het basisonderwijs: Nieuw Nederlands Junior Lezen

resource-not-found

Nederlands voor het voortgezet onderwijs: Nieuw Nederlands

Getal & Ruimte en Getal & Ruimte Junior

resource-not-found

Rekenen voor het basisonderwijs: Getal & Ruimte Junior

resource-not-found

Wiskunde voor het voortgezet onderwijs: Getal & Ruimte

Stepping Stones Junior en Stepping Stones

resource-not-found

Engels voor het basisonderwijs: Stepping Stones Junior

resource-not-found

Engels voor het voortgezet onderwijs: Stepping Stones

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice