Nieuw Nederlands Junior

Nieuw Nederlands Junior is dé methode met een compleet nieuwe aanpak. Samenhang tussen taal, spelling en lezen staat centraal. Leerlingen krijgen de kans om te groeien en stap-voor-stap te leren. De methode sluit aan op Nieuw Nederlands voor het VO.
Nieuw Nederlands Junior
resource-not-found

Waar taal beleving wordt

Groep 4 t/m 8 | Doorlopende leerlijn naar het VO | Groei monitoren met Junior Cloud

  • Succeservaring door groei

  • Taal, spelling en lezen in samenhang

  • Klaar voor de toekomst

Zichtzending aanvragen

Taal is communicatie en kom je overal tegen

Weet je nog hoe trots je was toen je voor het eerst in een kringgesprek in geuren en kleuren over je uitstapje naar de dierentuin vertelde? En hoe enthousiast je klasgenoten daar op reageerden? Taal is communicatie, laat je groeien, maakt je zelfredzaam en heb je overal voor nodig. Taal is dan ook veel meer dan een los lesje grammatica of een werkwoordspellingles. Met Nieuw Nederlands Junior ontdek je de wereld van taal door te doen en taal te beleven!

Nieuw Nederlands Junior Spelling en Lezen leggen de basis om taal goed te kunnen toepassen. En dat doe je bij Nieuw Nederlands Junior Taal. Daar pas je alle vaardigheden toe doordat je toewerkt naar een eindproduct waarin alle taaldomeinen een plek hebben.

resource-not-found

Nieuw Nederlands Junior

Dé methode met samenhang tussen taal, spelling en lezen

resource-not-found
Nieuw Nederlands Junior Taal

Voor groep 4 t/m 8.

Taal leren met een doel. Leerlingen werken in vier weken toe naar een eindproduct, waarbij ze alle taal- en leesvaardigheden combineren en stap-voor-stap leren en groeien.

Nederlands Junior Lezen

Voor groep 4 t/m 8

Lezen met plezier! Technisch en begrijpend lezen zijn volledig geïntegreerd. Kinderen leren hierdoor teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Samenhang in lezen dus.

resource-not-found
resource-not-found
Nieuw Nederlands Junior Spelling

Voor groep 4 t/m 8

Spellen is nog nooit zo gemakkelijk en leuk geweest! Uniek zijn de uitlegfilmpjes waarin leerlingen op een speelse manier de spellingsregels aanleren. Je leert spelling extra goed door te luisteren immers.

Klaar voor de toekomst

De meest recente opvattingen over taal-, spelling- en leesonderwijs en de inzichten over wat werkt in de klas zijn in Nieuw Nederlands Junior verwerkt. Denk daarbij aan 21e -eeuwse vaardigheden, de nieuwste opvattingen over schrijven, woordenschat en begrijpend leesonderwijs, formatieve toetsing en de leerdoelen informatievaardigheden. Jij kan als leerkracht zelf invulling geven aan de onderwerpen en het integreren met wereldoriëntatie, een zaakvak of een actuele gebeurtenis op school.

Klaar voor de toekomst ben je vooral met ons nieuwe digitale leerplatform Junior Cloud. Leren is het proces van proberen, leren van feedback en succes beleven. Elk kind ziet hoe het zichzelf verbetert en ontwikkelt: klaar voor de toekomst! Daarbij is ‘leren’ belangrijker dan ‘meten’. Een resultaat is immers niet voor altijd, je kan leren van je fouten en daardoor elke dag een stukje groeien. En dat motiveert!

resource-not-found
resource-not-found
Het beste onderwijs begint bij jou

Met Nieuw Nederlands Junior en Junior Cloud begint het beste onderwijs bij jou! We ondersteunen jou gedurende je hele leerdag. Van je lesvoorbereiding tot het periodiek analyseren van de groei van je leerlingen; van je dagstart met de hele groep tot de verlengde instructie met een klein groepje leerlingen. We helpen jou bij de organisatie van je lessen zodat jij het beste onderwijs kan geven.

Werken met Nieuw Nederlands Junior

Nieuwsgierig naar meer?

resource-not-found

Jij kiest hoe je wilt werken

Digitaal en op papier

Nieuw Nederlands Junior bieden we aan in Junior Cloud. Daarbij kies je zelf hoe je werkt. Volledig digitaal of met leerwerkboeken én digitaal lesmateriaal.

resource-not-found

Wanneer kun je starten met Nieuw Nederlands Junior?

Beschikbaarheid

In augustus 2021 kun je starten met groep 4-5 van Taal en Spelling en met groep 4-5-6 van Lezen. Het materiaal voor groep 7-8 van Lezen is er na de herfstvakantie. Wil je al in augustus starten? Neem dan contact op met je methodespecialist.

Klantenservice

Kunnen we je helpen?