Noordhoff.nl   Basisonderwijs     Plein Junior

Basisonderwijs

Plein Junior

Dé nieuwe methode wereldoriëntatie

icon Samenhang: herkenbare vakken in samenhang
icon Stevige kennisbasis: eerst kennis, dan transfer
icon Actief en samenwerkend leren: Pleinopdracht
resource-not-found
resource-not-found

Nieuw: Plein Junior!

Haal de wereld naar binnen met Plein Junior! In deze nieuwe methode voor wereldoriëntatie komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, burgerschap en digitale geletterdheid op een logische manier samen. Die samenhang leidt tot meer begrip bij kinderen én maakt leren leuker.

Wanneer gereed?

 • Schooljaar ’23 – ’24: sneak preview & meedenken

 • Schooljaar ’24 – ’25: vroegstartscholen groep 5 aan de slag

 • Schooljaar ’25 – ’26: groep 5 t/m 8

 • Schooljaar ’26 – ’27: groep 3 en 4

resource-not-found

Thema-opbouw en Pleinopdracht

Herkenbare vakken in samenhang

In Plein Junior wordt er gewerkt met thema’s, waarin alle eerdergenoemde vakken terugkomen. In elk thema komen alle vakken herkenbaar aan bod. In de thema’s zit een stapsgewijze opbouw van kennis naar toepassing. In iedere les doen kinderen kennis op van een van de vakken en passen deze uiteindelijk toe in de Pleinopdracht.

Wereldwijzer en Tijdwijzer

Elk thema bevat ook een les Wereldwijzer en Tijdwijzer. In de Wereldwijzerles is er aandacht voor topografie en de opbouw van een geografisch wereldbeeld. In de Tijdwijzerles ligt de focus op één specifiek tijdvak, die in chronologische volgorde worden aangeboden.


Opbouw groep 5 t/m 8:

Per groep

30 lesweken

Thema’s

6 per groep, 5 weken per thema

Week

3 lessen per week

Lessen

Per thema 14 lessen, 60 minuten en een toets

Openingsvideo

Elk thema heeft een openingsvideo als startpunt. Hierin wordt de centrale vraag van het thema geïntroduceerd, bijvoorbeeld: “Waar woon je veilig?”. Deze centrale vraag zorgt voor een heldere verhaallijn in ieder thema. Hierdoor kunnen leerlingen de inhoud goed plaatsen en beter onthouden. Daarnaast heeft ieder les een eigen lesdoel. Zo weten kinderen wat er van hen verwacht wordt.

resource-not-found

Voorbeeld Pleinopdracht: maak een museum

Criteria van de Pleinopdracht:

 • Hoe ziet de museumhoek eruit?

 • een achtergrondposter met de naam van jullie afdeling

 • ten minste vier voorwerpen bij jullie onderwerp, waarvan:
  - één echt voorwerp dat je kunt meenemen
  - één voorwerp dat in een ander tijdvak is uitgevonden
  - ten minste twee afbeeldingen van voorwerpen

 • bij elk voorwerp een museumkaartje

resource-not-found

Stevige kennisbasis: eerst kennis, dan transfer

Net als de opbouw van het blok hebben ook de lessen een opbouw van kennis naar transfer.

Elke les heeft duidelijke lesdoelen en start gezamenlijk met een aantal op EDI gebaseerde technieken om leerlingen te activeren, kennis te construeren, begrip te controleren en om leerlingen te laten samenwerken met elkaar. Elke les begint met gevarieerde herhalingsoefeningen van de vorige lessen zodat kennis goed blijft hangen. Nieuwe begrippen worden stapsgewijs en met voorbeelden uitgelegd en geoefend.

Actief en samenwerkend leren

De methode bestaat uit interactieve lessen met verschillende samenwerkingsvormen, zodat alle leerlingen meedoen en meepraten over de inhoud van de lesstof. Anders dan bij andere lesmethoden werken de leerlingen veel minder in een leerwerkboek.

De lessen zijn zo ontworpen dat er voortdurende en afwisselende interactie plaatsvindt tussen de leerkracht en de leerlingen. Het digibord, de handleiding en het leerwerkboek vullen elkaar aan.

Zo zit het bij

De leerling construeert zijn eigen uitlegvlak in samenwerking met de leerkracht. Dat werkt als volgt: de leerkracht geeft de instructie en de leerling maakt hierbij aantekeningen (tekst of tekeningen). Met ondersteuning van de leerkracht vult de leerling het ‘Zo zit het bij (ZZHB) schema’ in.

resource-not-found

Begrijpend lezen & wereldoriëntatie

 • Lezen in betekenisvolle context, kennisontwikkeling als basis

 • Lezen vanuit brede en rijke thema’s

 • Langere rijke teksten die de nieuwsgierigheid prikkelen met veel variatie in taalgebruik

 • Samen lezen, met een sleutelrol voor jou als leerkracht

 • Actief bezig zijn met wat je leest: praten, schrijven, verbeelden

Leer de methode beter kennen

Nieuwsgierig naar meer?

resource-not-found

Neem een inkijkje

Met het leerwerkboek krijg je een indruk van een deel van een Plein Junior-les. Je ziet hiermee een stukje van een les. In de les gebeurt natuurlijk veel meer! De lessen zijn zo ontwikkeld dat er interactie is tussen de leerkracht en leerlingen.

resource-not-found

Sneak Peek: online presentatie

Aanstaande dinsdag 16 april om 15:00 uur geeft onze methodespecialist Rense een digitale sneak peek van Plein Junior. Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe methode wereldoriëntatie? Of gewoon nieuwsgierig? Meld je dan snel aan!

Wij zijn op zoek naar vroegstartscholen!

Als eerste uitproberen?

 • Als eerste de nieuwe materialen van Plein Junior inzien? (huidig schooljaar)

 • Je mening geven en meedenken in klankbordgroepen (huidig schooljaar)

 • Als vroegstartschool een jaar eerder dan de officiële release starten met de methode in groep 5? (schooljaar 2024/2025)

 • Je ervaring uitwisselen met andere scholen en met ons? (schooljaar 2024/2025)

Meld je dan nu aan als vroegstartschool en mail naar [email protected].