Noordhoff.nl     Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Noordhoff Uitgevers B.V.

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op deze pagina leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier. 

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop. 

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Voorwaarden FLEX
 • Een FLEX-methode is een samenstelling boek + online.

 • Bij een FLEX-methode is er steeds sprake van een 1-jarige licentie met een afnameduur van 4 jaar.

 • Gedurende de afnameduur wordt het product voor een bedrag per leerling jaarlijks afgenomen. Gedurende de afnameduur dient de FLEX-methode jaarlijks in zijn geheel te worden afgenomen.

 • De materialen waaruit een FLEX-methode is samengesteld zijn altijd verbruiksartikelen.

 • Omdat gedurende de afgesproken afnameduur ieder schooljaar nieuwe boeken worden geleverd, beschikt de leerling elk schooljaar over de meest actuele editie van het boek.

 • Het eigendom van boeken die geleverd worden als onderdeel van een FLEX-methode wordt overgedragen aan de leerling. De boeken kunnen dientengevolge niet op enig moment worden teruggenomen van de leerling of verder worden verhandeld.

 • Het online docentenmateriaal valt buiten het FLEX-pakket. Dit bestel je via hier.

 • Gebruikersexemplaren vallen buiten deze licentie. Je kunt gebruikersexemplaren rechtstreeks bij Noordhoff bestellen.

Voorwaarden Methodelicentie
 • Contract kan op methodeniveau per leerjaar worden afgesloten.

 • Geldt voor alle leerlingen in dat leerjaar per stream.

 • Het contract heeft een duur van 4 jaar.

 • Na afloop van het contract dienen alle boeken geretourneerd te worden.

 • De methodelicentie kan uitsluitend op schoolniveau worden afgesloten.

 • De methodelicentie is verkrijgbaar via Iddink, Van Dijk en Osinga de Jong. 

De prijzen van de methodelicentie zijn inclusief:
 • een compleet pakket met lesmateriaal, voor zowel leerling als docent, in zowel boekvorm als digitaal;

 • het vervangen van beschadigd materiaal tot een maximum van 2%;

 • de wissel van boeken om áltijd te werken met de nieuwste editie;

 • de mogelijkheid om te wisselen van stream van een leerling binnen het schooljaar tot een maximum van 2%;

 • de mogelijkheid van wisselen van licenties voor aanvang nieuwe schooljaar op basis van het aantal leerlingen.