Noordhoff.nl     Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacybeleid van Noordhoff

Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, technologie en diensten van Noordhoff. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Noordhoff verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Noordhoff een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Deze rolverdeling passen wij bijvoorbeeld ook toe binnen Noordhoff Zorg. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen of zorgorganisaties, zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

Noordhoff neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Noordhoff als 'verwerker'

Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden over het algemeen persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Noordhoff respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. In dit convenant is tussen aanbieders en onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen.

Deze rolverdeling passen wij ook toe binnen de producten en diensten van Noordhoff Zorg, waarbij wij gebruikmaken van de verwerkersovereenkomst van de Brancheorganisaties Zorg. Met betrekking tot de activiteiten van DigiTaalbedrijf B.V. (Hogeschooltaal) sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hbo-instellingen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) Services. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen en zorgorganisaties, als ‘verwerkingsverantwoordelijken’ zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Noordhoff is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken.

In de verwerkersovereenkomsten van Noordhoff is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan Noordhoff geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Voor leerkrachtaccounts op de onderwijsplatforms voor basis en secundair onderwijs: De eindgebruikers (d.w.z. de leerkrachten) kunnen toestemming geven voor aanvullende optionele gegevensverwerking om toegang te krijgen tot hun eigen bestanden die zijn opgeslagen op servers van Google en/of Microsoft. Houd er rekening mee dat Google, Microsoft en dit platform onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. Ga voor meer informatie over hun privacybeleid naar het privacybeleid van Microsoft en/of Google.  

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking op deze basis en secundair onderwijs leerplatformen, verwijzen wij u naar de onderstaande details: 

  1. Doel van gegevensverwerking:  Ons online leerplatform geeft de inhoud van schoolboeken weer. Leerkrachten gebruiken het om les te geven op scholen. Naast de inhoud van onze schoolboeken willen leerkrachten hun eigen bestanden van hun eigen Google- en/of Microsoft-cloudopslagsystemen delen met hun leerlingen op deze platforms. Met deze optionele gegevensverwerking kunnen leerkrachten de bestanden uit hun cloudopslag kiezen terwijl ze in ons platform werken om het bestand met de leerlingen in hun groep  te delen. We zullen ook controleren of het bestand openbaar wordt gedeeld om er zeker van te zijn dat uw leerlingen het bestand kunnen zien. 

  2. Wettelijke basis: Toestemming gegeven door de docenten op het platform. 

  3. Soorten persoonlijke gegevens: We slaan de (a) naam van het gegevensbestand op en verwerken deze verder; en (b) de URL voor het insluiten van het gegevensbestand in onze database om het bestand vanuit het account van de docent weer te geven aan de aangemelde leerlingen. Houd er rekening mee dat het eigenlijke bestand niet in onze database wordt opgeslagen, maar altijd op de relevante servers van Google en/of Microsoft. 

  4. Duur van de gegevensverwerking: De hierboven genoemde persoonlijke gegevens worden verwerkt totdat de docent de persoonlijke gegevens verwijdert of volgens de voorwaarden van de gegevensverwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstelling, welke van de twee eerst komt.

De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is van toepassing op de relatie tussen Noordhoff en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Noordhoff om gegevens te verwerken.

Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorende bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Als u een ondertekende overeenkomst wilt, klikt u hier en volgt u de stappen.

Wij zijn lid van de bracheorganisatie MEVW, die samen met alle betrokkenen de onderwijsketen veilig en betrouwbaar wil maken en houden. Alle leden van MEVW hebben het privacyconvenant ondertekend en geïmplementeerd. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website van MEVW.

Voor het gebruik van de producten en diensten van Noordhoff Zorg sluit Noordhoff specifieke verwerkersovereenkomsten met zorgorganisaties. De privacy verantwoordelijke van zorgorganisaties beschikt over deze verwerkersovereenkomst.

De licentievoorwaarden die op het gebruik van onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn te vinden op de pagina voorwaarden.

Noordhoff als verwerkingsverantwoordelijke 

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen treedt Noordhoff doorgaans op als ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken. Voor andere specifieke verwerkingen bepaalt Noordhoff  het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u als eindgebruiker een publicatie bestelt via onze webshop, of wanneer u als particulier rechtstreeks gebruikmaakt (zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling of zorgorganisatie) van onze (online) diensten. Op dergelijke verwerkingen is de privacyverklaring van toepassing.

Deze verklaring geldt nadrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen in opdracht van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties.

Contactgegevens en identiteit Noordhoff

Noordhoff Uitgevers B.V.
KvK Groningen 02031391
Winschoterdiep 70A, 9723 AB Groningen
Postbus 58, 9700 MB Groningen

Telefoonnummer klantenservice: (088) 522 6888
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen.

Contactgegevens DPO/Functionaris voor gegevensbescherming

Noordhoff is een dochteronderneming van Infinitas Learning International. Voor alle correspondentie betreffende privacy-gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer / Functionaris voor gegevens bescherming van Infinitas Learning International:

Infinitas Learning International B.V.t.a.v. de Data Protection OfficerPostbus 40623502 HB Utrecht [email protected]