Privacy & Cookies     Gegevensverwerkings-overeenkomst

Gegevensverwerkings overeenkomst

Gegevensverwerkings overeenkomst

Gelieve de onderstaande stappen te volgen om de model verwerkersovereenkomst op basis van het Privacyconvenant 4.0 af te sluiten. Afhankelijk van het gebruikte platform, kunt u onderstaande verwerkersovereenkomst openen:

Stappen voor het ondertekenen van een overeenkomst inzake gegevensverwerking:

U krijgt toegang tot een vooraf ingevulde verwerkersovereenkomst door op de onderstaande links te klikken;

Nadat u op de link hebt geklikt, wordt u naar een andere website geleid waar u de verwerkersovereenkomst kunt ondertekenen na het invullen van de relevante gegevens in de overeenkomst;

Zodra u de gegevens hebt ingevuld, kunt u de overeenkomst ondertekenen; en

Na ondertekening van de verwerkersovereenkomst kunt u een .pdf-exemplaar van de overeenkomst downloaden.

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met vermelding van de naam van uw onderwijsinstelling en uw contactgegevens.


Onderwijs: Basisonderwijs

Naam van het platform

Link naar Overeenkomst gegevensverwerking
Flits
Getal & Ruimte Junior
Junior Bosatlas Topotaken
Junior Cloud Trainer
Nieuw Nederlands Junior Lezen
Nieuw Nederlands Junior Spelling
Nieuw Nederlands Junior Taal
Reken zeker
Rekenrijk
Schrijven in de Basisschool
Spelling op maat
Stepping Stones Junior
Taal op maat
Taal op maat
Wijzer! Geschiedenis
Wijzer! Natuur en techniek
Wijzer! Verkeer
Wijzer! Wereldoriëntatie

PEP (Junior Cloud)

Link naar PEP Overeenkomst

Onderwijs: Voortgezet onderwijs

Naam van het platform

Link naar Overeenkomst gegevensverwerking
Binas
buiteNLand
Chemie
Chemie Overal
Explora
Geschiedeniswerkplaats
Getal & Ruimte
Grandes Lignes
Moderne Wiskunde
Nectar
Neue Kontakte
Nieuw Nederlands
NU Rekenen
Overal NaSk
Overal Natuurkunde
Paso Adelante
Pincode
Plein M
Pulsar
Stepping Stones
Technologisch
TrabiTour
SEP (Voortgezet Onderwijs)Link naar SEP Overeenkomst

Onderwijs: Middelbaar beroepsonderwijs

Naam van het platform

Link naar Overeenkomst gegevensverwerking
NU Nederlands
NU Rekenen
NU Engels
NU Burgerschap
NU Duits
NU Commercieel
NU Financieel
NU Pedagogisch Werk
NU Retail
NU Techniek
NU Juridisch
SEPLink naar SEP Overeenkomst
ZorgpadPLPLink naar PLP Overeenkomst